Course syllabus RRIARA - Investment attractiveness of regions: theory and practice in English (FRDIS - WS 2020/2021)Help


     Czech          


Kód předmětu:
RRIARA
Název předmětu česky: Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe v AJ
Název předmětu anglicky:
Investment attractiveness of regions: theory and practice in English
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
žádná
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška a ne Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 18. 9. 2020.

Type of output: