Sylabus predmetu DS - Diplomový seminář (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DS
Název předmětu česky:
Diplomový seminář
Název předmětu anglicky:
Diploma seminar
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (1 kredit)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 2/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Martin Kovanič, MA, Ph.D. (zkoušející)
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. (zkoušející)
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. (garant)
Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Nahanga Verter, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý17.00-17.50Z11 (ČP II.)
není určen
Přednáška
Každý týden
64
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se zásadami tvorby diplomové práce jako vědeckého sdělení, a to jak z hlediska volby tématu, tak i obsahu a formy zpracované diplomové práce. Posílit schopnosti studentů v práci s informačními zdroji, a to jak z hlediska jejich vyhledávání a exploatace, tak i z pohledu autorské legislativy a etiky. Rekapitulovat základní metodické principy vědecké práce, které studenti znají z odborných předmětů.
 
Obsah předmětu:
1.
Diplomová práce a její kvalitativní odlišnost od bakalářské práce (dotace 1/0)
2.
Vědecné sdělení - obsah a forma (dotace 1/0)
3.
Metody vědecké práce - výzkumné otázky a hypotézy a jejich ověřování (dotace 3/0)
4.
Informační zdroje, jejich exploatace a citace (dotace 3/0)
5.
Autorský zákon a etika vědecké práce (dotace 1/0)
6.
Zásady psaní odborného textu a jeho obhajoby (styl, typografické zásady, příprava prezentace k obhajobě) (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
12 h5 h
zpracování projektů
16 h
23 h
Celkem
28 h
28 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet na základě obhájeného projektu diplomové práce a 80% účast na přednáškách.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PETERKOVÁ, J. Tvorba diplomové práce. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 81 s. ISBN 978-80-245-1791-9.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
ČVUT, P. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce.  [online]. 2012. URL: http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: