Sylabus predmetu RREUGAA - Evropská unie jako globální aktér v AJ (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RREUGAA
Název předmětu česky:
Evropská unie jako globální aktér v AJ
Název předmětu anglicky: European Union as a global actor in English
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (tutor)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (garant, přednášející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
PhDr. Martin Petlach (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Čtvrtek15.00-16.50Z4 (ČP II.)
není určen
Přednáška
Každý týden
40
Čtvrtek
17.00-17.50
Z4 (ČP II.)
není určen
Cvičení
Každý týden
40
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Smyslem předmětu je seznámit studenty s působením Evropské unie v globálním prostředí, přičemž důraz je kladen především na vztahy EU s rozvojovými zeměmi a tzv. "emerging markets". Činnost EU je v této oblasti poměrně extenzivní a sahá od různých forem ekonomické a bezpečnostní spolupráce až po rozvojovou či humanitární činnost. Studenti by na konci kurzu měli mít komplexní povědomí o roli EU ve světové politice a problémech, se kterými se na globálním kolbišti potýká.
 
Obsah předmětu:
1.
Vznik a vývoj zahraniční politiky EU (dotace 0/0)
2.
Podoba zahraniční politiky EU po Lisabonské smlouvě (dotace 0/0)
3.Základní východiska pro jednání EU v mezinárodním prostředí (dotace 0/0)
4.
Vztahy EU se zeměmi v blízkém sousedství (dotace 0/0)
5.
Vztahy EU se zeměmi BRICS (dotace 0/0)
6.
Vztahy EU s rozvojovými zeměmi ve světě -- Latinská Amerika a Asie (dotace 0/0)
7.
Vztahy EU s rozvojovými zeměmi ve světě -- Afrika (dotace 0/0)
8.
Rozvojová politika EU (dotace 0/0)
9.
Společná bezpečnostní politika (dotace 0/0)
10.
Role EU v otázkách demokracie a mezinárodního práva (dotace 0/0)
11.
Politika životního prostředí ve vnějších vztazích EU (dotace 0/0)
12.
Evropská unie jako aktér v rámci multilaterálních obchodních vztahů (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška26 h
cvičení
26 h
příprava na zkoušku40 h
příprava na průběžné hodnocení56 h
příprava prezentace20 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Výslednou známku studenta tvoří body získané za zkoušku, kombinované s body získanými za vypracování prezentace a body získanými za aktivity v průběhu semestru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CAMERON, F. An introduction to European foreign policy. 2. vyd. London: Routledge, 2012. 293 s. ISBN 978-0-415-59923-8.
SMITH, K E. European Union foreign policy in a changing world. 3. vyd. Cambridge: Polity Press, 2014. 292 s. ISBN 978-0-7456-6469-9.
SMITH, M. -- HILL, C. International Relations and the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2011. 584 s. ISBN 978-0-19954-480-6.
The foreign policy of the European Union: assessing Europe's role in the world. 2. vyd. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 366 s. ISBN 978-0-8157-2252-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: