Sylabus predmetu RREUGAA - Evropská unie jako globální aktér v AJ (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RREUGAA
Název předmětu česky:
Evropská unie jako globální aktér v AJ
Název předmětu anglicky:
European Union as a global actor in English
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Smyslem předmětu je seznámit studenty s působením Evropské unie v globálním prostředí, přičemž důraz je kladen především na vztahy EU s rozvojovými zeměmi a tzv. "emerging markets". Činnost EU je v této oblasti poměrně extenzivní a sahá od různých forem ekonomické a bezpečnostní spolupráce až po rozvojovou či humanitární činnost. Studenti by na konci kurzu měli mít komplexní povědomí o roli EU ve světové politice a problémech, se kterými se na globálním kolbišti potýká.
 
Obsah předmětu:
1.
Vznik a vývoj zahraniční politiky EU (dotace 0/0)
2.
Podoba zahraniční politiky EU po Lisabonské smlouvě (dotace 0/0)
3.Základní východiska pro jednání EU v mezinárodním prostředí (dotace 0/0)
4.Vztahy EU se zeměmi v blízkém sousedství (dotace 0/0)
5.
Vztahy EU se zeměmi BRICS (dotace 0/0)
6.
Vztahy EU s rozvojovými zeměmi ve světě -- Latinská Amerika a Asie (dotace 0/0)
7.Vztahy EU s rozvojovými zeměmi ve světě -- Afrika (dotace 0/0)
8.Rozvojová politika EU (dotace 0/0)
9.
Společná bezpečnostní politika (dotace 0/0)
10.
Role EU v otázkách demokracie a mezinárodního práva (dotace 0/0)
11.
Politika životního prostředí ve vnějších vztazích EU (dotace 0/0)
12.Evropská unie jako aktér v rámci multilaterálních obchodních vztahů (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
cvičení26 h
příprava na zkoušku40 h
příprava na průběžné hodnocení56 h
příprava prezentace
20 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Výslednou známku studenta tvoří body získané za zkoušku, kombinované s body získanými za vypracování prezentace a body získanými za aktivity v průběhu semestru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CAMERON, F. An introduction to European foreign policy. 2. vyd. London: Routledge, 2012. 293 s. ISBN 978-0-415-59923-8.
SMITH, K E. European Union foreign policy in a changing world. 3. vyd. Cambridge: Polity Press, 2014. 292 s. ISBN 978-0-7456-6469-9.
SMITH, M. -- HILL, C. International Relations and the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2011. 584 s. ISBN 978-0-19954-480-6.
The foreign policy of the European Union: assessing Europe's role in the world. 2. vyd. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 366 s. ISBN 978-0-8157-2252-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: