Sylabus predmetu RRRZRA - Rozvoj zdravého regionu v AJ (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRRZRA
Název předmětu česky:
Rozvoj zdravého regionu v AJ
Název předmětu anglicky:
Development of a Healthy Region in English
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Garantující ústav:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Čtvrtek
11.00-13.50
Z23 (ČP II.)
není určen
Přednáška
Každý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem tohoto předmětu není úplné předání poznatků z oblasti humánní a veterinární medicíny, ale vytváření srozumitelných souvislostí mezi zdravím lidí a zvířat, a mezi ekonomickými, ekologickými, demografickými, politickými a dalšími významnými faktory podmiňujícími rozvoj zdravého regionu.
 
Obsah předmětu:
1.
Vliv onemocnění lidí na regionální rozvoj - významné organizace (dotace 3/0)
2.
Rizikové faktory pro vznik ekonomicky významných nemocí (dotace 3/0)
3.
Význam chudoby při šíření původců onemocnění živými organizmy nebo vehikuly (dotace 3/0)
4.
Význam chudoby při šíření původců onemocnění živými organizmy nebo vehikuly (dotace 3/0)
5.
Kategorie ekonomicky významných nemocí podle různých kritérií a jejich význam v rozvojových zemích (dotace 3/0)
6.
Mor, nejzávažnější onemocnění člověka z pohledu ztrát na životech (dotace 3/0)
7.
Další významná bakteriální onemocnění lidí limitující rozvoj regionů (dotace 3/0)
8.
Závažné virové epidemie v rozvojových zemích a jejich ekonomický dopad (dotace 3/0)
9.
Závažné zoonózy bakteriálního původu, jejich ekonomický význam a negativní vliv na mezinárodní obchod a turismus (dotace 6/0)
10.Celosvětově významné parazitární infekce lidí, limitující faktor pro ekonomickou prosperitu a rozvoj tropických a subtropických regionů (dotace 6/0)
11.
Cestovní medicína (dotace 3/0)
12.
Přednáška: Alimentární onemocnění (infekce a intoxikace) a respirační onemocnění z pohledu terapie, prevence a ekonomických dopadů v rozvojových i rozvinutých zemích (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
42 h
příprava na zkoušku
42 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude ukončen testem. Je minimálně požadováno získání 50 % bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DOBSONOVÁ, M. Nemoci; příběhy nejnebezpečnějších zabijáků historie. Praha: Slovart, s.r.o., 2009. 256 s. ISBN 978-80-7391-292-5.
PAVLÍK, I. Rozvoj zdravého regionu: význam infekčních onemocnění lidí a zvířat a zoonóz při rozvoji regionů. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 207 s. ISBN 978-80-7509-033-1.
PAVLÍK, I. -- HRABÁLEK, M. Serious infectious diseases of humans and animals in Nicaragua. In Proceedings from 9th International Conference on Applied Business Research ICABR 2014. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2015, s. 293--301. ISBN 978-80-7509-223-6. URL: http://www.icabr.com/fullpapers/icabr2014.pdf
PAVLÍK, I. The development of a healthy region: the impact of infectious human and animal diseases and zoonoses in the regions development. 1. vyd. Brno: Mendel university in Brno, 2014. 211 s. ISBN 978-80-7509-096-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Program N-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: