Sylabus predmetu MEVZA - Mezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy v AJ (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MEVZA
Název předmětu česky:
Mezinárodní vztahy a současné bezpečnostní výzvy v AJ
Název předmětu anglicky:
International Relations and Contemporary Security Challenges in EN
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek10.00-11.50
Z4 (ČP II.)
E. Taterová, V. Đorđević
Přednáška
Každý týden
24
Pátek
12.00-13.50Z4 (ČP II.)E. Taterová, V. ĐorđevićCvičeníKaždý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Kurz představuje studentům problematiku mezinárodních vztahů. Kurz se bude věnovat historii mezinárodních vztahů, současnosti a budoucnosti mezinárodních vztahů a nejrůznějším přístupům k mezinárodním vztahům. Část kurzu bude věnována koncepcím S. Huntingtona (Střet civilizací) a F. Fukuymy (Konec dějin a poslední člověk). Kurz se částečně zabývá i základními termíny užívanými v oboru mezinárodních vztahů.
 
Obsah předmětu:
1.
Historie mezinárodních vztahů, uvedení do problematiky (dotace 2/2)
2.
Základní pojmy (politika, mezinárodní politika, kolektivní bezpečnost, mezinárodní systém, globalizace, interdependence, stát, národ, moc, válka, konflikt, terorismus, guerilla atd.) (dotace 2/2)
3.
Vývoj systému mezinárodních vztahů a jeho reflexe v průběhu 20. století (dotace 2/2)
4.Aktéři světové politiky (národní stát, mezistátní organizace, nevládní mezinárodní organizace) (dotace 2/2)
5.
Základní teorie mezinárodních vztahů (realismus, liberalismus, idealismus, scientismus, marxismus) (dotace 2/2)
6.
Zahraniční politika (národní zájmy a jejich prosazování) (dotace 2/2)
7.
Moc a bezpečnost v mezinárodním prostředí (dotace 2/2)
8.
Konflikty v mezinárodních vztazích, řešení konfliktů (dotace 2/2)
9.Studená válka, mezinárodní vztahy po roce 1945 (dotace 2/2)
10.
Mezinárodní vztahy po roce 1990 (dotace 2/2)
11.
Současné debaty v rámci mezinárodních vztahů (pozitivismus, neorealismus, neoliberalismu a liberální konstruktivismus). (dotace 2/2)
12.
Mezinárodní politická ekonomie (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
seminář12 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
55 h
příprava na průběžné hodnocení30 h
příprava prezentace
27 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Kurz bude ukončen písemnou zkouškou (požadovaných je min. 60 % správných odpovědí).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Globalization and European integration. Huntington, New York: Nova Science Publishers, 356 s. ISBN 1-56072-921-X.
Regionalism and global economic integration: Europe, Asia and the Americas. 1. vyd. London: Routledge, 1998. 253 s. ISBN 0-415-16247-5.
GILPIN, R. The political economy of international relations. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987. 449 s. ISBN 0-691-07732-0.
WOLF, M. Why globalization works. New Haven: Yale University Press, 398 s. ISBN 0-300-10252-6.
RICHARDSON, J. European Union : power & policy-making. 2. vyd. London: Routledge, 2001. 388 s. ISBN 0-415-22164-1.
HEYWOOD, A. Politics. 2. vyd. New York: Palgrave, 2002. 453 s. Palgrave foundations. ISBN 0-333-97131-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: