Course syllabus RRMOA - International Business in English (FRDIS - WS 2020/2021)Help


     Czech          


Kód předmětu: RRMOA
Název předmětu česky:
Mezinárodní obchod v AJ
Název předmětu anglicky: International Business in English
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Nahanga Verter, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Středa11.00-12.50Z28 (ČP II.)Přednáška
Každý týden
24
Čtvrtek
9.00-9.50
Z28 (ČP II.)Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2020.

Type of output: