Course syllabus EZELE - Agriculture Economics and Forestry Management (FRDIS - WS 2020/2021)Help


     Czech          


Kód předmětu:
EZELE
Název předmětu česky:
Ekonomika zemědělství a lesnictví
Název předmětu anglicky:
Agriculture Economics and Forestry Management
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (přednášející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Jana Lekešová (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martin Vaněk (cvičící, zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
7.00-8.50Aula (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
190
Čtvrtek8.00-8.50Z6 (ČP II.)Cvičení
Každý týden
36
Čtvrtek
13.00-13.50Z6 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden36
Čtvrtek14.00-14.50
Z6 (ČP II.)
M. Vaněk, J. Lekešová
Cvičení
Každý týden
36
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Program B-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2020.

Type of output: