Sylabus předmětu SVF1A - Světový jazyk - Francouzština 1 v AJ (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVF1A
Název předmětu česky: Světový jazyk - Francouzština 1 v AJ
Název předmětu anglicky:
French 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
francouzština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Anna Lazarová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
VSTUPNI_TEST (31 , 101) a ne Státní bakalářská zkouška a (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina) a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina 1 a ne Světový jazyk - Němčina 1 a ne nyní Světový jazyk - Němčina 1 a ne Světový jazyk - Španělština 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština 1 a ne Světový jazyk - Ruština 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština 1 a ne Světový jazyk - Italština 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Pondělí
11.00-12.50Q21A. Lazarová
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a zdokonalení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
Lekce 1 (dotace 0/2)
 
a.
La rencontre formelle et informelle
b.
Le verbe être

2.
Lekce 2 (dotace 0/2)
 
a.
Les verbes réguliers
b.
La question
c.
L'alphabet

3.Lekce 3 (dotace 0/2)
 
a.
Le verbe avoir
b.Les nombres

4.Lekce 4 (dotace 0/2)
 
a.
Le genre des substantifs
b.
Les nationalités

5.
Lekce 5 (dotace 0/2)
 
a.
L'adresse
b.
Le pluriel des substantifs
c.
Les états et les prépositions

6.
Lekce 6 (dotace 0/2)
 
a.Les loisirs
b.
Le verbe faire

7.
Lekce 7 (dotace 0/2)
 
a.
Les adjectifs possessifs
b.Les verbes réguliers

8.Lekce 8 (dotace 0/2)
 
a.
L'autoévaluation
b.
La phonétique

9.
Leçon 9 (dotace 0/2)
 
a.
Le futur proche
b.
Le verbe aller

10.Lekce 10 (dotace 0/2)
 
a.La demande polie
b.
Les verbes pouvoir et vouloir

11.
Lekce 11 (dotace 0/2)
 
a.
L'impératif
b.
Les adjectifs

12.
Lekce 12 (dotace 0/2)
 
a.
Les fêtes en France

13.
Opakování (dotace 0/2)
14.Souhrnný test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
V závěru semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 50 otázek. Hranice úspěšnosti je stanovena na 60%. Docházka není povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Connexions 2. Paris: Didier, 2004. 192 s. ISBN 2-278-05532-1.

Doporučená:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Latitudes 2. Paris: Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06266-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 28. 6. 2020.

Typ výstupu: