Sylabus předmětu SVN1 - Světový jazyk - Němčina 1 (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVN1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Němčina 1
Název předmětu anglicky:
German 1
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
němčina
Garant předmětu:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Lucie Branná (cvičící, tutor, zkoušející)
Mgr. Soňa Dyková (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Prerekvizity: VSTUPNI_TEST (31 , 101) a ne Státní bakalářská zkouška a (Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina) a studovat na fakultě Personální finance a ne Světový jazyk - Angličtina 1 a ne nyní Světový jazyk - Angličtina 1 a ne Světový jazyk - Španělština 1 a ne nyní Světový jazyk - Španělština 1 a ne Světový jazyk - Francouzština 1 a ne nyní Světový jazyk - Francouzština 1 a ne Světový jazyk - Ruština 1 a ne nyní Světový jazyk - Ruština 1 a ne Světový jazyk - Italština 1 a ne nyní Světový jazyk - Italština 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí9.00-10.50
Q21
L. BrannáCvičení
Každý týden
22
Pondělí
11.00-12.50
Q46L. BrannáCvičeníKaždý týden
22
Úterý
9.00-10.50
Q21
Cvičení
Každý týden
20
Úterý
11.00-12.50
Q21
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev) na úrovni A2/B1.
 
Obsah předmětu:
1.
5. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Volný čas, zájmy, sport
b.Nepravidelná slovesa v přítomném čase
c.
Slovesa s odlučitelnými předponami

2.6. lekce (dotace 0/4)
 
a.
Téma: Bydlení, studentský byt
b.
Pravidelná slovesa v perfektu
c.
Perfektum nepravidelných a smíšených sloves
d.
Perfektum sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami

3.
7. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Oblečení, barvy, materiály
b.Rozkazovací způsob
c.Rady

4.
8. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Bern, památky, popis cesty
b.
Předložky

5.
9. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Oslavy a svátky
b.Osobní zájmena - skloňovaní,
c.
Postavení zájmen ve větě

6.
9. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Oslavy a svátky
b.
Skloňování přídavných jmen po neurčitém členu

7.10. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Hledání a zařizování bytu
b.
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
c.
Předložky se 3. a 4. pádem

8.
11. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Kolín nad Rýnem, volný čas ve městě
b.
Zvratná slovesa
c.Skloňování přídavných jmen po určitém členu

9.
13. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Stresové situace, lidské tělo a zdraví
b.
Vedlejší věty (spojky "weil", "dass", „bis“ a „seitdem“)
c.
Modální slovesa - přítomný a minulý čas

10.
14. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Mnichov, Oktoberfest, nákup oblečení
b.
Tázací, ukazovací a neurčitá zájmena

11.15. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Vídeň, návštěva města
b.
Nepřímé otázky
c.
Příslovce místa
d.
Místní údaje ve větě

12.
Opakování (dotace 0/2)
 
a.Opakování klíčové gramatiky a slovní zásoby z lekcí 5-15

13.
Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.
Souhrnné opakování z lekcí 5-15

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení28 h
příprava na zkoušku7 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
V závěru semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 50 otázek. Hranice úspěšnosti je stanovena na 60%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
70 %
Absolvování závěrečného testu
30 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FÜGERT, N. -- DOUBEK, M. -- BRAUN , B. DaF kompakt neu A1-B1, Kursbuch. Stuttgart: Klett, 2016. 304 s. ISBN 978-3-12-676310-3.

Doporučená:
DOUBEK, M. -- FÜGERT, N. -- BRAUN, B. DaF kompakt neu A1-B1, Übungsbuch. Stuttgart: Klett, 2016. 328 s. ISBN 978-3-12-676311-0.
SPECHT, F. -- GOTTSTEIN-SCHRAMM, B. -- KALENDER, S. Schritte Übungsgrammatik. Ismaning: HUeber, 2010. 184 s. ISBN 978-3-19-301911-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 9. 2020.

Typ výstupu: