Sylabus předmětu SVS1 - Světový jazyk - Španělština 1 (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SVS1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Španělština 1
Název předmětu anglicky: Spanish 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: španělština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Markéta Kocmánková (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Středa
9.00-10.50
Q21
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a zdokonalení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev)na úrovni B1.
 
Obsah předmětu:
1.Unidad 1 (dotace 0/2)
 
a.
opakování gramatiky úrovně A1, slovesa typu gustar, slovesa se zvratnými zájmeny; každodenní aktivity, denní režim, nepravidelná slovesa v přítomném čase

2.
Unidad 1 (dotace 0/2)
 
a.
minulý čas prostý, pravidelná a nepravidelná slovesa, každodenní aktivity

3.
Unidad 1 (dotace 0/2)
 
a.prázdniny, španělské obyčeje, shrnutí lekce 1

4.
Unidad 2 (dotace 0/2)
 
a.tázací zájmena a příslovce, minulý čas prostý

5.Unidad 2 (dotace 0/2)
 
a.
biografie, číslovky, datum

6.
Unidad 2 (dotace 0/2)
 
a.
cestování - slovní zásoba týkající se geografie a památek, shrnutí lekce 2

7.
Unidad 3 (dotace 0/2)
 
a.
slovesa ser a estar, jejich použití, přídavná jména pro popis vlastností a nálad, předpřítomný čas, nepravidelná slovesa

8.Unidad 3 (dotace 0/2)
 
a.
použití předpřítomného a minulého prostého času, rodina

9.
Unidad 3 (dotace 0/2)
 
a.
vazby hay que, (no) se puede, zvyky, shrnutí lekce 3

10.
Unidad 4 (dotace 0/2)
 
a.
podmiňovací způsob, bydlení, opakování vazeb typu "se puede"

11.Unidad 4 (dotace 0/2)
 
a.přímý a nepřímý předmět u osobních zájmen, pravidla přízvuku

12.
Unidad 4 (dotace 0/2)
 
a.minulý čas prostý x předpřítomný čas, film a filmový průmysl, shrnutí lekce 4

13.Souhrnné opakování (dotace 0/0)
 
a.
souhrnné opakování klíčových gramatických jevů a slovní zásoby z lekcí 1-4

14.
Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.
souhrnný test ověřující znalost gramatiky a slovní zásoby z lekcí 1-4

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
V závěru semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 50 otázek. Hranice úspěšnosti je stanovena na 60%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SARDINERO FRANCOS, C. -- CASTRO VIÚDEZ, F. -- RODERO DÍEZ, I. Nuevo Español en marcha 2 - Libro del alumno. España: SGEL, 2014. 152 s. ISBN 978-84-9778-378-1.
SARDINERO FRANCOS, C. -- CASTRO VIÚDEZ, F. -- RODERO DÍEZ, I. Nuevo Español en marcha 2 - Cuaderno de ejercicios. España: SGEL, 2014. 72 s. ISBN 978-84-9778-379-8.

Doporučená:
GUZMÁN, M. -- LÓPEZ, J. Viva el vocabulario - Iniciación (A1-B1). Madrid: en Clave -ELE, 2007. 160 s.
RAYA, R. -- CASTANEDA, A. -- MARTÍNEZ, P. Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: Difusión Ele, 2011. 286 s. ISBN 978-84-8443-726-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 30. 6. 2020.

Typ výstupu: