Sylabus předmětu SVF1 - Světový jazyk - Francouzština 1 (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVF1
Název předmětu česky: Světový jazyk - Francouzština 1
Název předmětu anglicky:
French 1
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: francouzština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Anna Lazarová (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Petra Stražovská (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Pondělí
13.00-14.50
Q21CvičeníKaždý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a zdokonalení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
Lekce 1 (dotace 0/2)
 
a.Imperfektum
b.
Y a une fille qu'habite chez moi - práce s poslechem

2.
Lekce 2 (dotace 0/2)
 
a.
Imperfektum 2
b.
Slovní zásoba dům a domácnost

3.
Lekce 3 (dotace 0/2)
 
a.Přídavná jména
b.
Domácí práce

4.
Lekce 4 (dotace 0/2)
 
a.
Přivlastňovací zájmena
b.
À chacun sa musique - práce s textem

5.Lekce 5 (dotace 0/2)
 
a.
Otázka
b.
Otázka inverzní

6.
Lekce 6 (dotace 0/2)
 
a.
Otázka
b.
L'amour de l'art - práce s textem

7.
Lekce 7 (dotace 0/2)
 
a.
Konjunktiv
b.
Práce s textem

8.
Lekce 8 (dotace 0/2)
 
a.
Konjunktiv nepravidelných sloves
b.
Práce s textem

9.
Leçon 9 (dotace 0/2)
 
a.
Opakování

10.Lekce 10 (dotace 0/2)
 
a.
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
b.
La géographie - práce s textem

11.Lekce 11 (dotace 0/2)
 
a.
Zápor
b.
Vazba ne...que

12.
Lekce 12 (dotace 0/2)
 
a.
Členy
b.
Quand la pub délire - práce s textem

13.
Opakování (dotace 0/2)
14.
Souhrnný test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení28 h
příprava na zkoušku
7 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
V závěru semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 50 otázek. Hranice úspěšnosti je stanovena na 60%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Connexions 2. Paris: Didier, 2004. 192 s. ISBN 2-278-05532-1.

Doporučená:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Latitudes 2. Paris: Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06266-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 1. 9. 2020.

Typ výstupu: