Sylabus předmětu PRX - Odborná praxe (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PRX
Název předmětu česky:
Odborná praxe
Název předmětu anglicky:
Practical Training
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Ano, po domluvě
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu Odborná praxe je poskytnout studentům příležitost k ověření a prohloubení dovedností získaných studiem jednotlivých předmětů bakalářského studijního programu během praktických činností vykonávaných ve sjednané firmě nebo jiné organizaci.

Informace o povinné praxi naleznete zde: https://www.pef.mendelu.cz/praxe
 
Obsah předmětu:
1.
odborná stáž (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
odborná praxe
160 h160 h
zpracování protokolů
8 h8 h
Celkem
168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Student po ukončení praxe sepíše zprávu o průběhu praxe, obdobný hodnotící dokument vypracuje i kontaktní osoba ve firmě. Zápočet je udělen na základě hodnocení praxe.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Zpráva o hodnocení praxe
100 %100 %
Celkem
100 %100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Information in English: https://www.pef.mendelu.cz/en/degree-students/study-info/30237-practical-training-bachelor
Podrobné informace: https://www.pef.mendelu.cz/praxe

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-II-ARI Automatizace řízení a informatika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. dne 18. 8. 2020.

Typ výstupu: