Sylabus predmetu ZMAF - Základy morfologie, anatomie a fyziologie rostlin (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZMAF
Název předmětu česky:
Základy morfologie, anatomie a fyziologie rostlin
Název předmětu anglicky: Fundamentals of Morphology, Anatomy and Physiology of Plants
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (cvičící, garant, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání znalostí a dovedností k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů rostlinné buňky, pletiv, orgánů a celistvých rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za různých režimů vnějších faktorů.
 
Obsah předmětu:
1.
Rostlinná buňka (dotace 0/4)
 
a.
Protoplast, cytoplazmatické provazce, jádro, jadérko, buněčná stěna, vakuoly a jejich barviva, reakce hydrochromních barviv na změny pH, reakce lipochromních barviv na změny pH, plastidy
b.
Krystalické inkluze - šťavelan vápenatý (rafidy, styloidy, drúzy), uhličitan vápenatý(cystolithy)

2.
Pletiva - charakteristika, rozdělění (dotace 0/6)
 
a.
Charakteristika pletiv, pletiva nepravá, pletiva pravá - parenchym, kolenchym, sklerenchym; interceluláry
b.Pletiva krycí - Epidermis + kutikula, epikutikulární vosky a jejich poškození, stomata - listy amfistomatické, hypostomatické; trichomy - krycí, žlaznaté, žahavé
c.
Pletiva vodivá - Typy cévních svazků - koncentrické, kolaterální - otevřené, uzavřené, bikolaterální, radiální; ztenčeniny, ztluštěniny

3.
Organologie (dotace 0/10)
 
a.
Kořen - Homorhizie, allorhizie, mykorhiza, vzrostný vrchol, primární stavba - jednoděložná r., dvouděložná r. nahosemenná r., sekundární stavba, metamorfózy kořene
b.Stonek I.- Typy větvení - hemiblastické, holoblastické; růst bočních větví; stavba stonku - primární - jednoděložná r., dvouděložná r., stavba stonku - sekundární - sekundární kůra, lenticela
c.
Stonek II. - Druhotně tloustnoucí stonek - nahosemenné r., krytosemenné r.; borka; modifikace, metamorfózy
d.
List I.- 1)Typy pupenů - dle vzniku, postavení, doby rašení
       - 2) Stavba listu plochého bifaciálního, listu jehlicovitého, Morfologie listu - části listu, listy jednoduché, složené, postavení listu na stonku, připojení listu na stonek, listová žilnatina, kategorie listů, modifikace, metamorfózy bifaciálního, jehlicovitého monofaciálního, monofaciálního listu trav
e.
Květ a plod - 1) Stavba květu, květní vzorec, květní diagram
     - 2) Květenství racemózní, cymózní, úbor, hrozen
     - 3) Pylová zrna - anemofilní druh, entomofilní druh
     - 4) Vznik a stavba plodu, semene; hypogeické, epigeické klíčení

4.
Metabolismus (dotace 0/2)
 
a.Fotosyntéza
b.
Respirace

5.Vodní provoz (dotace 0/2)
 
a.
Funkce vody, vlastnosti vody - fyzikální, chemické, příjem vody, vedení vody, výdej vody, vodní potenciál, vodní bilance, fyziologicko-ekologické typy rostlin ve vztahu k vodnímu provozu

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení24 h
konzultace
4 h
příprava na průběžné hodnocení
26 h
příprava na průběžný test
20 h
zpracování protokolů
10 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou udělení kreditů je uspěšně ukončené cvičení, kde se hodnotí účast, vypracování protokolů a úspěšnost průběžných testů. 2 průběžné testy - nutno získat 12 bodů z maximálních dvaceti.Závěrečný zápočtový praktický test - nutná 80% znalost.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. 1. vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 2005. 720 s. II. ISBN 80-86327-44-2.
LARCHER, W. Fyziologická ekologie rostlin. Praha: Academia, 1988. 361 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 18. 5. 2020.

Typ výstupu: