Sylabus předmětu LZE - Lesnická zoologie (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LZE
Název předmětu česky:
Lesnická zoologie
Název předmětu anglicky:
Forest Zoology
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Mgr. Josef Kašák, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostOborRočníkSkupina
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí13.00-14.50B22
B-LESN
 
 
 
1
1
2
3
2
 
 
 
J. Foit, J. Bezděk, J. Kašák
Cvičení
Každý týden
22
Pondělí
15.00-16.50
B22B-KRAJN
 
 
 
1
1
2
3
2
 
 
 
Cvičení
Každý týden
20
Úterý11.00-12.50B22B-KRAJN
 
 
 
1
1
2
3
1
 
 
 
Cvičení
Každý týden
22
Úterý
13.00-14.50
B22
B-LESN
 
 
 
1
1
2
3
1
 
 
 
J. Foit, J. Bezděk, J. Kašák
Cvičení
Každý týden
22
Úterý
15.00-16.50
B22B-LESN
 
 
 
1
1
2
3
4
 
 
 
CvičeníKaždý týden22
Středa9.00-10.50
B22
B-LESN
B-LESN
 
 
 
1
1
1
2
3
1
 
 
 
 
CvičeníKaždý týden
22
Středa13.00-14.50
B32
B-KRAJN
B-LESN
B-LESN
 
 
 
1
1
1
1
2
3
 
 
 
 
 
 
J. Foit, Z. LaštůvkaPřednáškaKaždý týden
120
Čtvrtek
16.00-18.50
B02B-LES-LES
B-LESN
1
1
 
 
J. Foit, J. Bezděk, Z. LaštůvkaPřednáškaNepravidelně
97
Pátek
7.00-8.50
B22
B-LESN
 
 
 
1
1
2
3
3
 
 
 
J. Foit, J. Bezděk, J. Kašák
Cvičení
Každý týden
22
Pátek
9.00-10.50B22B-LESN
 
 
 
1
1
2
3
5
 
 
 
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled živočišné říše (Animalia), přičemž hlavní důraz je kladen na skupiny a druhy vyskytující se ve střední Evropě, především pak na ty, které jsou vázány na lesní ekosystémy. Studenti získají znalosti v oblasti obecné a lesnické zoologie a budou schopni posoudit význam jednotlivých druhů v lesních ekosystémech.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do předmětu, základní členění života na zemi, definice zoologie, morfologie, anatomie, rozmnožování a ontogeneze živočichů, etologie živočichů. (dotace 2/0)
2.Zásady systematiky, klasifikace a názvosloví živočichů, definice druhu, základy evoluční biologie, zoogeografie, historický vývoj a diverzita fauny střední Evropy. (dotace 0/2)
3.
Systematická část (klasifikace, charakteristika taxonů, zástupci, způsob života, rozšíření, význam, praktické ukázky): „Prvoci (Protozoa)“, Houbovci (Porifera), Žahavci (Cnidaria), Rybomorky (Myxozoa), Ploštěnci(Platyhelminthes), Vířníci (Rotifera), Vrtejši (Acanthocephala), Břichobrvky (Gastrotricha), Pásnice (Nemertea), Mechovci (Bryozoa), Mechovnatci (Entoprocta). (dotace 2/2)
4.
Systematická část: Kroužkovci (Annelida), Měkkýši (Mollusca). (dotace 2/2)
5.
Systematická část: Hlístice (Nematoda), Strunovci (Nematomorpha), Želvušky (Tardigrada), Drápkovci (Onychophora). (dotace 2/2)
6.
Systematická část: Členovci (Arthropoda) I - Klepítkatci (Chelicerata), Korýši (Crustacea). (dotace 2/2)
7.
Systematická část: Členovci (Arthropoda) II - Mnohonozí (Myriapoda), Šestinozí (Hexapoda). (dotace 2/2)
8.
Systematická část: Ostnokožci (Echinodermata), Polostrunatci (Hemichordata), Strunatci (Chordata) I - Kruhoústí (Cyclostomata), Paryby (Chondrichthyes), Nozdratí (Sarcopterygii), Paprskoploutví (Actinopterygii). (dotace 2/2)
9.
Systematická část: Systematická část: Strunatci (Chordata) II - Obojživelníci (Amphibia), Plazi (Reptilia). (dotace 2/2)
10.Systematická část: Strunatci (Chordata) III - Ptáci (Aves). (dotace 4/6)
11.
Systematická část: Strunatci (Chordata) V - Savci (Mammalia). (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
10 h
cvičení
28 h
8 h
příprava na zkoušku
42 h42 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
38 h
příprava na průběžný test
0 h
14 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení (minimálně 80 %). K získání zápočtu musí studenti prokázat praktickou schopnost determinace významných druhů živočichů, včetně jejich zařazení do vyšších taxonomických jednotek (kmen, třída)(minimálně 85 % správně determinovaných položek z celkem 20). Zápočet je podmínkou připuštění ke zkoušce. Písemná zkouška (5 kreditů), trvání 60 min, 100 otázek, minimum 60 bodů ze 100 možných.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. -- ŠŤASTNÁ, P. -- SUCHOMEL, J. -- GAISLER, J. Zoologie. 1. vyd. 263 s. ISBN 978-80-7509-188-8.
KŘÍSTEK, J. -- URBAN, J. Lesnická entomologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. 445 s. ISBN 80-200-1052-1.

Doporučená:
BUCHAR, J. -- ČEPICKÁ, A. a kol. Klíč k určování bezobratlých. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 285 s. ISBN 80-85827-81-6.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie 1 : Bezobratlí. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 442 s.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie: Obratlovci. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 318 s.
NOVÁK, V J A. -- STARÝ, B. Atlas hmyzích škůdců lesních dřevin. 1. vyd. Praha: SZN, 1974. 127 s.
PFEFFER, A. Lesnická zoologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1954. 286 s.
PFEFFER, A. Lesnická zoologie. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1954. 622 s.
PFEFFER, A. Lesnická zoologie III. 1. vyd. Praha: SZN, 1954. 287 s.
ALLABY, M. A dictionary of zoology. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 597 s. ISBN 0-19-280076-0.
HARLEY, J P. Zoology. 7. vyd. Boston: McGraw-Hill/Higher Education, 588 s. ISBN 978-0-07-298889-5.
GAISLER, J. -- ZIMA, J. Zoologie obratlovců. 3. vyd. Academia, 2018. 693 s. ISBN 978-80-200-2702-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-KRAJN Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace B-LESN-TROP Lesnictví tropů a subtropů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace B-LESN-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace B-LESN-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 7. 8. 2020.

Typ výstupu: