Sylabus předmětu KCAD - Konstruování v CAD (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KCAD
Název předmětu česky:
Konstruování v CAD
Název předmětu anglicky:
Design with CAD
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (garant)
Ing. Marek Žák, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět "Konstruování v CAD" rozvíjí znalosti studentů v oboru samostatné konstrukční práce v aplikacích strojírenské výroby a přímo navazuje na předmět "Technické kreslení". Zásadně posouvá znalosti zásad konstruktérské práce, rozvíjí logické myšlení i v kontextu technologie výroby a pozornost věnuje aspektům softwarové podpory konstruování v CAD systémech. Studenti jsou vedeni k tvůrčí činnosti nad konkrétní úlohou za podpory systému Solidworks, která tvoří semestrální projekt.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do konstruování (dotace 2/0)
 
a.
Zásady konstruování
b.Přístupy ke konstrukci strojích částí
c.
Podpora konstruování

2.
CAD systémy (dotace 1/0)
 
a.
Přístupy ke konstruování s podporou CAD
b.
Rozdělení CAD systémů
c.
Vazba mezi CAD, CAM, CAE

3.Inventor (dotace 1/0)
 
a.
Prostředí systému Inventor

4.Parametrické modelování (dotace 1/1)
5.
Tvorba rámových konstrukcí (dotace 1/1)
6.
Tvorba plechových komponent (dotace 1/1)
7.
Svařované součásti (dotace 1/1)
8.
Převody (dotace 1/1)
9.
Sestavy a kinematické vazby (dotace 1/1)
10.
Vizualizace pohybových vazeb (dotace 1/1)
11.Knihovna normovaných součástí (dotace 0/1)
12.Tvorba výkresové dokumentace (dotace 1/0)
13.Šablony výkresů a rohových razítek (dotace 0/1)
14.Semestrální projekt (dotace 0/12)
 
a.
Výběr projektu
b.
Konceptuální návrh
c.
Konstrukce
d.
Technická zpráva

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
12 h
cvičení
24 h
konzultace8 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
zpracování projektů58 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je podmíněn účastí na cvičeních (80%) a dále vypracováním semestrálního projektu na vybrané téma.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SPIELMANN, M. -- ŠPAČEK, J. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2010 a 2011. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 431 s. Názorný průvodce. ISBN 978-80-251-3120-6.
CAD magazín. Brno: ISSN 1805-8418.
MISCHKE, C. -- BUDYNAS, R. -- SHIGLEY, J. Konstruování strojních součástí. Brno: VUTIUM, 2010. 1186 s. ISBN 978-80-214-2629-0.
SVOBODA, P. a kol. Základy konstruování. 3. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 234 s. ISBN 978-80-7204-633-1.
ŘEHÁČEK, D. a kol. 1001 tipů a triků pro AutoCAD a příbuzné aplikace. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. 275 s. ISBN 80-7226-414-1.
Fundamentals of Mechanical Component Design. New York: McGraw-Hill, 1991. 689 s. ISBN 0-07-019102-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: