Sylabus predmetu PZD - Aplikace výpočetní techniky (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PZD
Název předmětu česky:
Aplikace výpočetní techniky
Název předmětu anglicky:
Application of IT
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Michal Šustr, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Michal Šustr, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Osvojení si základních znalostí a praktických postupů při práci s výpočetní technikou
Dosažení základní samostatnosti v obsluze výpočetní techniky, operačního systému i potřebných programů
Osvojení si základních postupů pro zpracování dat
 
Obsah předmětu:
1.
Teoretický úvod do výpočetní techniky (dotace 2/2)
 
a.Základní pojmy
b.Historie výpočetní techniky
c.
Jak se starat o počítač - údržba,instalace, čištění

2.
Základy operačních systémů (dotace 2/2)
 
a.
OS X a operační systém pro mobilní zařízení
b.
Windows (textové a grafické uživatelské rozhraní)
c.
Principy operačních systémů, výhody a způsoby komunikace s uživatelem

3.
Hardwarová a softwarová údržba (dotace 2/2)
 
a.
Antiviry
b.
Optimalizace registrů a dočasných souborů
c.
Aktualizace softwaru

4.
Programové vybavení počítačů (dotace 2/2)
 
a.
Tabulkové procesory. MS Excel
b.Zpracování textů a základní typografie. MS Word
c.
Prezentace. MS Power Point
d.
základní formáty souborů

5.
Základy práce počítačových sítí a internetu (dotace 2/2)
 
a.
Web Accesss
b.
Wifi přístup
c.
cloud
d.VPN

6.Možnosti využití vestavěných funkcí v tabulkových procesorech. (dotace 2/2)
7.
Pokročilé techniky práce s nástroji tabulkových procesorů (dotace 2/2)
8.
E-learning a možnosti distančního vzdělávání (dotace 2/2)
9.Současné trendy uplatnění informačních technologií (dotace 2/2)
10.
Počítačové sítě. Technologie, služby, aplikace (dotace 2/2)
11.Publikování a sdílení dokumentů na Webu (dotace 1/1)
 
a.
Příprava elektronické prezentace a posteru

12.Technika psaní odborných dokumentů (dotace 2/2)
 
a.Základní struktura technické dokumentace, psaní matematických rovnic, tabulky
b.Vizualizace experimentálních dat

13.
Podrobné pokyny a doporučení k psaní, úpravě a náležitostem závěrečných prací (dotace 2/2)
14.
Bezpečnost dat na internetu (dotace 1/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
25 h
cvičení25 h
konzultace
4 h
příprava prezentace
14 h
zpracování seminární práce
40 h
Celkem
108 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení zápočtem:
Udělení zápočtu je podmíněno splněním následujících požadavků:
Praktické vyřešení a ústní i praktická obhajoba problému z oblasti počítačového zpracování dat. Výsledky řešení se předkládají jako textový dokument programu Word. Dokument musí obsahovat popis problému, metodiku řešení, tabulky grafy vstupních i výstupních dat a diskusi výsledku. Formát dokumentu je totožný s formátem diplomové práce AF MENDELU.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PECINOVSKÝ, J. Microsoft Word 2003 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 227 s. Průvodce. ISBN 80-247-0791-8.
PECINOVSKÝ, J. -- PECINOVSKÝ, R. Word 2007 pro pokročilé. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 236 s. Průvodce. ISBN 978-80-247-2859-9.
ŠIMEK, T. Počítáme v Excelu. Praha: Grada, 2007. 200 s. ISBN 978-80-247-1769-2.
HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004. 250 s. ISBN 978-80-7367-482-3.
BARILLA, J. a kol. Microsoft Office 2010: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 491 s. Podrobná uživatelská příručka. ISBN 978-80-251-3222-7.
DANNHOFEROVÁ, J. -- SIMR, P. -- PÍRKOVÁ, K. -- BARILLA, J. Microsoft Office 2010 - Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, a.s., 2010. 491 s. ISBN 978-80-251-3222-7.

Doporučená:
MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. 982 s. ISBN 80-200-1396-2.
WALKENBACH, J. Excel 2007 Bible. USA: John Wiley, 2007. 300 s. ISBN 978-0-470-04403-2.
LINOFF, G. -- BERRY, M. Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management. USA: John Willey, 2004. 400 s. ISBN 978-0-471-47064-9.
COX, J. -- PREPPERNAU, J. Microsoft Office Word 2007 Step by Step. USA: Microsoft, 2007. 400 s. ISBN 0-7356-2302-3.
KOLEKTIV, K. Word 2003.  [online]. 2009. URL: http://word-navod.sweb.cz/.
VOSTÁREK, M. Excel 2003.  [online]. 2006. URL: http://www.humanitas.cz/storage_edutexts/excel_2003.pdf?PHPSESSID=ef6be9191a2a240329d28b37742dd962.
COOK, W. Po stopách obchodního cestujícího : matematika na hranicích možností. Praha: Argo, 2012. ISBN 978-80-7363-412-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: