Sylabus předmětu ZOOLK - Zoologie K (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZOOLK
Název předmětu česky:
Zoologie K
Název předmětu anglicky:
Zoology K
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Garantující ústav: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout studentům: 1. Nutný obecný rozhled v biologických disciplinách 2. Nezbytný teoretický základ pro studium specializovaných zemědělských disciplín 3. Znalosti přímo uplatnitelné v praxi. Studenti získají znalosti v oblasti obecné a zemědělské zoologie a budou schopni posoudit význam jednotlivých druhů v agroekosystémech.
 
Obsah předmětu:
1.
Rekapitulace obecné zoologie (dotace 1/0)
 
a.
Cytologie, histologie, organologie
b.Rozmnožování, embryonální a postembryonální vývoj

2.
Zoogeografie a domestikace (dotace 1/0)
3.Etologie (dotace 1/0)
4.
Principy třídění živočichů (dotace 1/0)
 
a.
Vědecká klasifikace
b.
Praktické dělení

5.
Jednobuněční (Monocytozoa) (dotace 0/1)
6.
Ploštěnci (Platyhelminthes), hlístice (Nematoda), vrtejši (Acanthocephala) (dotace 1/2)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

7.
Kroužkovci (Annelida), měkkýši (Mollusca) (dotace 1/0)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

8.
Členovci (Arthropoda) (dotace 1/2)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

9.
Strunatci (Chordata) (dotace 1/2)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
8 h
cvičení
7 h
konzultace
13 h
příprava na zkoušku80 h
příprava na průběžné hodnocení40 h
příprava na průběžný test
20 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v zemědělství; předmět je ukončen závěrečnou ústní zkouškou, 40 min, 3 z 80 otázek
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. -- GAISLER, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- PELIKÁN, J. Zoologie pro zemědělce a lesníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2004. 264 s. ISBN 80-7302-065-3.

Doporučená:
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie 1 : Bezobratlí. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 442 s.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie: Obratlovci. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 318 s.
ALLABY, M. A dictionary of zoology. Oxford: Oxford University Press, 2003. 597 s. ISBN 0-19-860758-X.
Zoology. Philadelphia: Saunders College Pub., 1009 s. ISBN 0-03-030504-7.
HARLEY, J P. Zoology. 7. vyd. Boston: McGraw-Hill/Higher Education, 588 s. ISBN 978-0-07-298889-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: