Sylabus předmětu EBC-SBZ - Státní bakalářská zkouška (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EBC-SBZ
Název předmětu česky: Státní bakalářská zkouška
Název předmětu anglicky:
Final Bachelor Exam
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: státní bakalářská zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: Ne
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu:
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je ověřit soubornou zkouškou znalosti studentů z oboru studia a ze studijní specializace. Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce. Absolvování státní závěrečné zkoušky je podmínkou řádného ukončení studia a udělení titulu podle zákona o VŠ.
 
Obsah předmětu:
1.
Státní závěrečná zkouška (dotace 0/0)
 
a.
obhajoba bakalářské práce
b.
odborná rozprava k tématům studijního programu
c.
odborná rozprava k tématům studijního oboru
d.
odborná rozprava k tématům specializace studia

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
komisionální ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
100 %100 %
Celkem
100 %
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno, Boskovice


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 30. 5. 2020.

Typ výstupu: