Sylabus předmětu DMEP - Doprava a mobilní energetické prostředky (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DMEP
Název předmětu česky: Doprava a mobilní energetické prostředky
Název předmětu anglicky:
Transport and Mobile Energy Systems
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Podat ucelený přehled o základní konstrukci a funkci jednotlivých dílčích uzlů mobilních energetických prostředků. Podává přehled o alternativních palivech pro spalovací motory, emise spalovacích motorů. Doprava ve vztahu k životnímu prostředí, hodnocení energetické náročnosti dopravy. Logistické systémy v dopravě, silniční zákon. Ekonomika hodnocení dopravních systémů.Pozornost je věnována také logistickým dopravním řetězcům. Výstupní znalosti studenta zahrnují orientaci v automobilové nákladní dopravě v jejím technickém a ekonomickém hodnocení. Díky získaným dovednostem bude student schopen posuzovat efektivitu konkrétních dopravních systémů a správně rozhodovat v integrovaném systému tržního prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.
Spalovací motory (dotace 2/2)
 
a.Rozdělení motorů vozidel
b.
Zážehové a vznětové spalovací motory, účinnost motoru
c.
Konstrukce a příslušenství spalovacích motorů
d.
Výstupní parametry motorů

2.
Emise spalovacích motorů a prostředky pro jejich snižování (dotace 2/2)
3.Paliva pro spalovací motory (dotace 2/2)
 
a.
Konvenční paliva
b.
Alternativní paliva
c.Biopaliva

4.
Ústrojí pro přenost točivého momentu (dotace 2/2)
 
a.Mechanické pohony
b.
Hydrostatické pohony

5.
Hybridní pohony a vozidla (dotace 2/2)
6.
Karoserie a rámy motorových vozidel (dotace 2/2)
7.
Podvozky motorových vozidel (dotace 2/2)
 
a.
Nápravy
b.
Odpružení
c.Tlumiče pérování

8.
Kola a pneumatiky motorových vozidel (dotace 2/2)
9.
Brzdové systémy (dotace 2/2)
 
a.Hydraulické a vzduchotlaké brzdové systémy
b.
Třecí brzdy
c.
Odlehčovací brzdy

10.
Aktivní a pasivní prvky bezpečnosti (dotace 2/2)
11.Vyhláška MZV č.64/19876 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (ADR) a přepisy související (dotace 2/2)
12.
Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, vyhláška MDS č.478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění a předpisy související (dotace 2/2)
13.
Vyhláška MZV o mezinárodní přepravě rychle zkazitelných potravin (ATP) a předpisy související (dotace 2/2)
14.
Doprava v zemědělství (dotace 2/2)
 
a.
Základní pojmy, specifika
b.
Přepravní a dopravní prostředky
c.Legislativa

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení
14 h
seminář
14 h
konzultace
2 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku30 h
příprava na průběžný test20 h
příprava prezentace
10 h
zpracování protokolů10 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Vzhledem k distanční formě výuky a nastalé situace bude ukončení předmětu formou e-testu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MACEK, J. Spalovací motory I. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 260 s. ISBN 978-80-01-03618-1.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. -- FAJMAN, M. -- ŠMERDA, T. -- KATRENČÍK, J. Traktory a jejich využití. 2. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2013. 224 s. ISBN 978-80-86726-52-6.
VLK, F. Podvozky motorových vozidel. 3. vyd. Brno: František Vlk, 2006. 464 s. ISBN 80-239-6464-X.
SYROVÝ, O. a kol. Doprava v zemědělství. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86726-30-4.

Doporučená:
Technologie a řízení dopravy IV.: Silniční doprava. 1. vyd. Pradubice: Universita Pardubice, 1999. 142 s. ISBN 80-7194-182-4.
PERNICA, P. Logistika. Aktívní prvky. 1. vyd. Praha: VŠE, 1998. 345 s. ISBN 80-7079-808-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-ZIN Zemědělské inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: