Course syllabus ZEPUM - ENG (FA - WS 2020/2021)


     Czech          English          


Course code:
ZEPUM
Course title in Czech:
ENG
Course title in English:
ENG
Semester:
WS 2020/2021
Mode of completion and number of credits:
Exam (7 credits)
Mode of delivery and timetabled classes: full-time, 3/3 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course: bachelor
Course type: required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Faculty:
Teachers: Ing. Jitka Čermáková (instructor)
Ing. Jiří Jandák, CSc. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Ing. Jana Šimečková, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Ing. Jana Vavříková (instructor)
Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor, tutor)
Ing. Jaroslav Záhora, CSc. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Prerequisites: none
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
-
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture
42 h
practice
42 h
Total
84 h
 
Assessment methods:
none
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Final test
50 %
Final oral exam
50 %
Total100 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
STROBLOVÁ, M. -- KALHOTKA, L. -- ZÁHORA, J. Mikrobiologie prostředí. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 167 p. ISBN 978-80-7509-281-6.
TŮMA, I. Mikrobiologie (pro zahradnické obory) Díl 1. Obecná část. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 138 p. ISBN 978-80-7509-226-7. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/files/23/23-mikrobiologie_%28pro_zah_obory%29_dil_1._obecna_cast_tuma_i.pdf
TŮMA, I. Mikrobiologie (pro zahradnické obory) Díl 2. Ekologie mikroorganismů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 102 p. ISBN 978-80-7509-227-4. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty/files/23/23-mikrobiologie_%28pro_zahradnicke_obory%29_dil_2._ekologie_mikroorganismu_tuma.pdf
POSPÍŠILOVÁ, L. -- VLČEK, V. Pedologie - laboratorní cvičení. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 65 p. ISBN 978-80-7509-701-9.
JANDÁK, J. -- POKORNÝ, E. -- PRAX, A. Půdoznalství. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 143 p. 2470. ISBN 978-80-7375-445-7.

Recommended:
Digan M T., Brock T D. a kol. Brock biology of microorganisms. 12. vyd. San Francisco [u.a.: Pearson/ Benjamin Cummings, ISBN 978-0-321-53615-0.
Šimek M. Základy nauky o půdě. 1., Neživé složky půdy. 2., upr. a rozš. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2005. ISBN 80-7040-747-6.
Šimek M. Základy nauky o půdě. 3. Biologické procesy a cykly prvků. 1. vyd. Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2003. 151 s. ISBN 80-7040-630-5.

Course listed in study plans for this semester:
Programme B-PAE Professional agriculture, full-time form, initial period WS 2020/2021
 
Course listed in previous semesters:
 (and older)
Teaching place: Brno


Last modification made by Ing. Michal Karhánek on 10/16/2020.

Type of output: