Sylabus předmětu TEMY - Technické materiály (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TEMY
Název předmětu česky: Technické materiály
Název předmětu anglicky:
Technical Materials
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Jaroslav Lozrt (cvičící)
Ing. Radim Šmak (cvičící)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět dává studentovi možnosti osvojit si vztahy mezi materiálovými charakteristikami, technologií výroby, spolehlivostí a funkčností součástí a konstrukcí. Absolventi znalosti zužitkují při zaměstnání v konstrukčních kancelářích, opravnách strojů, výrobních provozech a v komerčních službách.
 
Obsah předmětu:
1.
Kromě klasických materiálů bude pozornost věnována výrobě, vlastnostem a použití moderních materiálů (vysokopevné materiály, materiály s tvarovou pamětí, inteligentní materiály, materiály odolné opotřebení, korozivzdorné, žárovzdorné a žáropevné materiály, technická keramika, kovokeramické materiály, vrstvy a povlaky...). Studenti se podrobněji seznámí s tříděním materiálu, se vztahy mezi českými a zahraničními normami. Rovněž si osvojí filozofii volby materiálu pro stroje, zařízení i předměty osobní spotřeby. Teoreticky i prakticky se studenti seznámí s moderními metodami zkoušení materiálu (nestandartní mechanické zkoušky, nedestruktivní zkoušky, elektronová mikroskopie, exkurze v ÚFM...). Výuka bude modifikována podle studijních oborů. U provozu techniky a automobilové dopravy si posluchači rozšíří a prohloubí znalosti získané v povinném předmětu nauka o materiálu. Studenti dřevařského inženýrství se kromě moderních materiálů zaměří podrobněji na klasické materiály (ocel, litina, neželezné kovy a jejich slitiny, plasty). Mohou tak konfrontovat vlastnosti výrobků z jmenovaných materiálů s výrobky na bázi dřeva. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet, zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Filípek, J.: Nauka o materiálu (příklady), MZLU Brno 1999. Furbacher, I., Macek, K., Steidl, J. a kol.: Lexikon technických materiálů, Verlag Dashofer Praha 1998. Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu I, II, CERM Brno 2001, 1999.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-ATE Aplikovaná technika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: