Sylabus předmětu TECKR - Technické kreslení (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TECKR
Název předmětu česky:
Technické kreslení
Název předmětu anglicky:
Technical Drawing
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Marek Žák, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Marek Žák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty základním návykům a schopnosti vyjádřit se inženýrským způsobem a tak i porozumět technickým projektům.
 
Obsah předmětu:
1.
Zásady a metody zobrazování. Technická normalizace, technické normy ISO, EN, ČSN. Základní pravidla pro zakreslování stavebních a strojnických konstrukcí a elektrotechnických schémat: písmo, čáry, měřítka, grafické značky, kótování, formáty a úpravy výkresů. Vyhotovení půdorysu, situace, řezů a průřezů a pohledů. Topografické plochy a základní úlohy. Podélný profil. Vypracování jednoduchých výkresů ze strojnictví a stavebnictví. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Toman J. Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem, Montanex, 1995. Český Těšín. 484 s. Sedláčková M., Kratochvílová J. Pozemní stavitelství -- Kreslení stavebních konstrukcí a výkresů pozemních staveb. VUTIUM Brno. 1997. Brno. 236 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-ATE Aplikovaná technika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: