Sylabus predmetu PRAX-AG1 - Praxe výuková - blok AGRO 1 (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PRAX-AG1
Název předmětu česky:
Praxe výuková - blok AGRO 1
Název předmětu anglicky:
ENG
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/4 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-PZE Profesní zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 4. 6. 2020.

Typ výstupu: