Sylabus předmětu OZOOTR - Obecná zootechnika a reprodukce (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OZOOTR
Název předmětu česky:
Obecná zootechnika a reprodukce
Název předmětu anglicky:
Animal breeding
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
V zimním semestru prvního ročníku není zahraniční mobilita předpokládána.
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (garant, přednášející)
Ing. Zuzana Rečková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem studia předmětu je získat základní informace o biologických zákonitostech využitelných v chovu hospodářských zvířat. Pozornost bude zaměřena na zvládnutí zootechnické terminologie, hodnocení hlavních užitkových vlastností a potřeb zvířat (welfare), nastínění základních principů šlechtění zvířat. Součástí předmětu bude nastínění základů reprodukce hospodářských zvířat s vyústěním do oblasti biotechnik reprodukce.
 
Obsah předmětu:
1.Význam chovu hospodářských zvířat, zootechnická taxonomie (dotace 1/1)
2.
Morfologické vlastnosti (dotace 1/1)
3.
Fyziologické vlastnosti (dotace 1/0)
4.
Označování a vedení ústřední evidence zvířat (dotace 0/1)
5.Plodnost a její hodnocení (dotace 1/1)
6.
Biologie ejakulátu, jeho vyšetření, konzervace (dotace 2/2)
7.
Reprodukce samic u hlavních druhů h.zv. (dotace 2/2)
8.
Porod a jeho průběh (dotace 1/1)
9.
Hodnocení růstu a masné užitkovosti (dotace 1/1)
10.
Hodnocení mléčné užitkovosti, hodnocení produkce vajec (dotace 1/1)
11.Základy šlechtění zvířat (dotace 1/0)
12.
Welfare v chovech zvířat (dotace 0/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení24 h
práce v terénu
6 h
příprava na zkoušku50 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
20 h
Celkem134 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná a ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích50 %
Absolvování průběžného testu (testů)
50 %
Celkem100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LOUDA, F. a kol. Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic: metodika. 1. vyd. Rapotín: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, 2008. 55 s. ISBN 978-80-87144-05-3.
LOUDA, F. Louda, F. a kol.: Inseminace hospodářských zvířat se základy biotechnických metod. ČZU Praha, 2001. 225 s. ISBN 80-213-0702-1.
MÁCHAL, L. -- FILIPČÍK, R. -- HOŠEK, M. -- CHLÁDEK, G. -- KUČERA, J. -- FALTA, D. -- ČECHOVÁ, M. -- HADAŠ, Z. -- SLÁDEK, L. -- KUCHTÍK, J. -- JISKROVÁ, I. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Chov zvířat I - chov hospodářských zvířat. Brno: MENDELU v Brně, 2011. 237 s. ISBN 978-80-7375-553-9.
ŠUBRT, J. Obecná zootechnika. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 204 s. ISBN 978-80-7375-115-9.
ŠUBRT, J. Obecná zootechnika: návody do cvičení. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. 130 s. ISBN 978-80-7375-203-3.
RENAVILLE, R. -- BURNY, A. Biotechnology in animal husbandry. Dordrecht: Kluwer Academic Press, 2001. 360 s. Focus on biotechnology. ISBN 0-79-23-6851-7.
LAWRENCE, T L J. -- FOWLER, V R. Growth of farm animals. ISBN 0-85199-484-9. URL: http://dx.doi.org/10.1079/9780851994840.0000.
REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS . WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC, COMMERCE PLACE, 350 MAIN ST, MALDEN 02148, MA USA, 2009. ISSN 0936-6768.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-PZE Profesní zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 6. 2020.

Typ výstupu: