Sylabus predmetu AVTZ1 - Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1 ZI (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: AVTZ1
Název předmětu česky:
Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1 ZI
Název předmětu anglicky: Application of Computer Technology in Agriculture 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jiří Antošovský (cvičící)
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Svatava Hueberová (cvičící)
Ing. Václav Kašpar (cvičící, tutor)
Ing. Martin Kucín (cvičící, tutor)
Ing. Nela Pejřilová (cvičící)
Ing. Ondřej Polák, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lukáš Renčín (cvičící)
Ing. Jakub Rozlivka (cvičící)
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Michal Šustr, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lukáš Tunka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jaroslav Začal, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zvládnutí základů práce s výpočetní technikou a získání praktických zkušeností při ovládání software se specializací na informační, databázové a řídící systémy používané v zemědělské a potravinářské praxi. Na teoretické základy z oblasti hardware, periferií a operačních systémů bude navázáno informacemi o problematice sběru, třídění, zpracování, analýzy a prezentace dat z oblasti zemědělství a potravinářství pomocí běžně dostupných softwarových produktů vč. ochrany a zálohování dat. Podstatná část bude věnována otázkám publikování, vyhledávání, komunikace, řízení a přenosu dat v prostředí datových sítí (internet, intranet) a jejich bezpečnosti (obchodování v síti, spojení s bankami) a službám dostupným v těchto sítích (FTP, WWW, el. pošta a dalším).
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do výpočetní techniky, historie PC; Význam výpočetní techniky pro zemědělskou praxi (dotace 2/2)
 
a.
Hlavní části počítače, periferie
b.
Principy operačních a řídících systémů
c.
Sítě

2.
Aplikační, presentační a informační software (dotace 6/14)
 
a.
Textové editory
b.
Tabulkové procesory
c.
Počítačová prezentace
d.
Informační systémy

3.
Zpracování, ochrana a zálohování dat; E-bussines (dotace 1/2)
 
a.
Bezpečnost sítí
b.Obchodování v síťovém prostředí

4.
Prostředí a služby datových sítí. Základy tvorby WWW stránek - prezentace na internetu (dotace 1/6)
 
a.
Základy tvorby WWW stránek - jazyky HTML, XHTML, XML, DHTML

5.
Zemědělský software (dotace 4/4)
 
a.
Software pro rostlinnou produkci
b.Software pro chov a šlechtění zvířat (plemenářství)

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
cvičení
28 h
konzultace2 h
příprava na průběžné hodnocení30 h
příprava na průběžný test
10 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu bude nejméně 75% účast na cvičeních a složení závěrečného písemného testu. Test bude sestaven z otázek, které budou vycházet z dílčích témat probraných na přednáškách i cvičeních a na jeho vypracování bude vyhrazena doba 30 minut. Minimum pro ukončení předmětu je dosažení 80% z celkového počtu bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NAVRÁTIL, P. Informatika a výpočetní technika - kompendium. Kralice na Hané: Computer Media, 2006. 136 s. ISBN 80-86686-57-4.

Doporučená:
BILLO, J. Excel for Scientists and Engineers. New Jersey: Wiley, 2007. 454 s. ISBN 978-0-471-38734-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-ZIN Zemědělské inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: