Sylabus předmětu SMOVZ - Speciální motorová vozidla (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SMOVZ
Název předmětu česky:
Speciální motorová vozidla
Název předmětu anglicky:
Special-Purpose Motor Vehicles
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Marek Žák, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
prof. Ing. František Bauer, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Marek Žák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět seznamuje studenty s principy jednotlivých funkčních skupin speciálních motorů, motorových vozidel, a vybraných mobilních strojů. Pozornost je zaměřena především na získání znalostí obecných principů činnosti jednotlivých mechanizmů a jejich aplikace na konkrétní typy speciálních vozidel.
 
Obsah předmětu:
1.Speciální motory. Dvoudobé vznětové a zážehové motory, motory s rotačním pohybem pístu. (dotace 2/2)
2.
Speciální podvozky. (dotace 2/2)
 
a.
Speciální pásová vozidla
b.šnekový podvozek

3.
Mobilní technika pro zemní a stavební práce. (dotace 4/4)
 
a.
Rypadla
b.
Dozery
c.
Skrejpry
d.
Grejdry
e.
Dempry

4.Mobilní manipulační technika. (dotace 1/1)
5.
Komunální technika. (dotace 2/2)
6.
Speciální zemědělská technika (dotace 1/1)
 
a.Svahová technika
b.
Lesní technika

7.
Vozidla s alternativnám pohonem. (dotace 1/1)
 
a.
Alternativní paliva
b.Pohonné systémy na alternativní paliva

8.
Vozidla s hybridním pohonem. (dotace 2/2)
 
a.
Terminologie
b.
Hybridní pohonná ústrojí

9.
Elektromobily (dotace 2/2)
 
a.
Konstrukce
b.Zdroje energie
c.
Energetická bilance

10.Jednostopá vozidla. (dotace 1/1)
 
a.
Konstrukce
b.
Pohonné systémy

11.
Vozidla určená pro soutěže. (dotace 2/2)
 
a.
Silniční
b.
Okruhová
c.
Terénní

12.Vojenská technika (dotace 2/2)
 
a.
Pásová
b.kolová
c.Speciální

13.
Požární technika (dotace 1/1)
14.
Obojživelná vozidla a vozidla do extrémních podmínek (dotace 1/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
konzultace
8 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava prezentace
20 h
zpracování protokolů
24 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Zpracování a obhajoba prezentace na zadané téma. Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %. Ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VLK, F. Alternativní pohony motorových vozidel. 1. vyd. Brno: František Vlk, 2004. 234 s. ISBN 80-239-1602-5.
VLK, F. Koncepce motorových vozidel : Koncepce vozidel, alternativní pohony, komfortní systémy, řízení dynamiky, informační systémy. 1. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, 2000. 367 s. ISBN 80-238-5276-0.
KAMEŠ, J. Alternativní pohony automobilů. Praha: BEN technická literatura, 2004. 231 s. ISBN 80-7300-127-6.
MARŠÁL, P. Stavební stroje. 1. vyd. Brno: CERM, 2004. 205 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2774-4.

Doporučená:
VLK, F. Paliva a maziva motorových vozidel. 1. vyd. Brno: František Vlk, 2006. 376 s. ISBN 80-239-6461-5.
ĎURKOVIČ, O. Dopravní a manipulační stroje. Praha: VŠZ, 1995.
HUSAIN, I. Electric and hybrid vehicles : Design fundamentals. Boca Raton : CRC Press, 2003.
KAMEŠ, J. Speciální motorová vozidla - část: spalovací motory. 1. vyd. Praha: ČZU-TF , 2002. 109 s.
VOLKSWAGEN, A. Alternative Antriebe, Elektro -, Hybrid - und Brennstoffzellenfahrzeuge. Wolfsburg: VOLKSWAGEN AG, 2001.
VOŠTOVÁ, V. Stroje pro silniční práce. Praha: ČVUT, 1998.
VOŠTOVÁ, V. Teorie stavebních strojů. Praha: Ediční středisko ČVUT, 1992.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: