Sylabus předmětu OPK - Koroze a ochrana proti korozi (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OPK
Název předmětu česky: Koroze a ochrana proti korozi
Název předmětu anglicky:
Protection against Corrosion
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Základním cílem předmětu je rozšířit vzdělání budoucích inženýrů v oblasti ochrany materiálů proti korozi s ohledem na rostoucí požadavky výroby na kvalitu, spolehlivost a životnost výrobků při neměnných výrobních nákladech u všech druhů instalací. Připravit budoucí absolventy i na reálné psychologické problémy, se kterými se setkávájí v důsledku degradace materiálů a při řešení výrobních problémů v technické praxi v důsledku korozní degradace konstrukčních materiálů.
Student získá pokročilé znalosti v oboru studia ochrany proti korozi pochopením teoretických a praktických poznatků.
Absolvent kurzu je dále schopen uplatnit znalosti jak kognitivní tak i praktické, je schopen samostatně dozorovat složitější technické nebo odborné činnosti a nést za svoje rozhodnutí odpovědnost.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do koroze, druhy koroze a napadení materiálu (dotace 2/2)
2.
Termodynamika a kinetika korozních dějů (dotace 2/0)
3.
Interakce tribologie a koroze, bludné proudy, elektrochemická měření (dotace 2/4)
4.
Chemická koroze (dotace 2/2)
5.
Koroze neželezných kovů (dotace 2/0)
6.
Al, Zn, Ti, Zr -- minulost a budoucnost v aplikaci materiálů (dotace 2/0)
7.
Mezikrystalová koroze, koroze a lomová mechanika (dotace 2/0)
8.
Nedestruktivní korozní zkoušky a sledování lokálního korozního poškození (dotace 2/8)
9.
Kovové ochranné povlaky (dotace 2/4)
10.
Metalizace a moderní druhy protikorozní úpravy povrchů (dotace 2/2)
11.
Biologická koroze a koroze plastických hmot, koroze organismu (dotace 2/2)
12.
Koroze železobetonových konstrukcí (dotace 2/2)
13.
Technologické, ekonomické a ekologické aspekty nátěrových systémů (dotace 2/0)
14.
Rozdělení nátěrových hmot, bezpečnost práce, příprava povrchů pod NS (dotace 2/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
projektová práce28 h
příprava na zkoušku
14 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
zpracování protokolů14 h
zpracování projektů
14 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
semestrální projekt - povinný, závěrečné testy - celkem 20 otázek/ nutno vyhovujících 13 pro udělení zápočtu, písemná zkouška - 60 otázek/ nutná 66%-ní úspěšnost, ústní zkouška - 40% hodnocení
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CHAMBERLAIN, J. -- TRETHEWEY, K. Corrosion for Science and Engineering. Essex, England: Longman, 1995. 466 s. ISBN 0-582-23869-2.
HENRY, S. -- SANDERS, B. Corrosion:understanding the basic. United States of America: ASM International, Davis &Associates, 2003. 563 s. ISBN 0-87170-641-5.
ČERNÝ, M. Korozní vlastnosti kovových konstrukčních materiálů. Praha: SNTL, 1984. 264 s.

Doporučená:
ČÍHAL, V. Mezikrystalická koroze ocelí a slitin . Praha: SNTL, 1994.
KOLEKTIV, A. International Journal of Corrosion.  [online]. 2014. URL: http://www.hindawi.com/journals/ijc/.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: