Sylabus předmětu CHVZZ - Chov volně žijících zvířat (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: CHVZZ
Název předmětu česky:
Chov volně žijících zvířat
Název předmětu anglicky:
Breeding of wild animals
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zuzana Rečková, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity: Inseminace a embryotransfer nebo Zoohygiena a prevence chorob
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s odlišnostmi chovu zvířat, žijících volné přírodě všech kontinentů, v souladu s jejich životními potřebami, s legislativní úpravou vztahující se k chovu jednotlivých volně žijících druhů savců, ptáků a ryb.
 
Obsah předmětu:
1.
Mezinárodní a národní organizace působící v oblasti ochrany volně žijících druhů zvířat se zaměřením na chov ohrožených druhů (dotace 1/1)
 
a.
Reintrodukční programy
b.
Péče o živočichy v záchranných centrech zoologických zahrad
c.
Reprodukce volně žijících zvířat

2.
Chování volně žijícich zvířat (dotace 0/2)
 
a.
denní biorytmy
b.
typy chování
c.zásady bezpečnosti práce s volně žijícími zvířaty

3.
Sudokopytníci (dotace 2/1)
 
a.
technika a technologie chovu nepřežvýkavých druhů
b.
technika a technologie chovu přežvýkavců

4.
Lichokopytníci (dotace 1/1)
 
a.
technika a technologie chovu koňovitých
b.
technika a technologie chovu nosorožců

5.Chobotnatci (dotace 0/1)
 
a.
technika a technologie chovu slonů

6.Primáti (dotace 3/1)
 
a.
Novosvětští
b.
Starosvětští
c.
Lidoopi

7.
Šelmy (dotace 3/3)
 
a.
technika a technologie chovu kočkovitých a psovitých šelem
b.
technika a technologie chovu medvědovitých, medvídkovitých a pand

8.Mořští živočichové - kytovci, ploutvonožci a paryby (dotace 1/0)
 
a.chov, nároky na prostředí,
b.technika a technologie chovu

9.
Volně žíjící zvířata v chovných zařízeních (dotace 1/2)
 
a.
management chovu volně žijících zvířat

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
odborná exkurze28 h
konzultace
20 h
příprava na zkoušku
44 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení, aktivní účast na výjezdech.
Předmět je zakončen písemnou (35 % z celkové úspěšnosti) a ústní zkouškou (35% z celkové úspěšnosti).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KLIKA, I. Lidé a zvířata: historie vzniku a významu zoologických zahrad = People and animals : history of the origin and importance of zoological gardens. 1. vyd. Zlín: Foto art - Ateliér Regulus :, 2005. 223 s. ISBN 80-239-5488-1.
DOBRORUKA, L J. -- BERGER, Z. Savci Evropy a Středomoří. 1. vyd. Praha: Aventinum, 2004. 191 s. ISBN 80-903284-9-0.
KIEFNER, R. Velryby a delfíni: kytovci celého světa - Tichý oceán, Indický oceán, Rudé moře, Atlantský oceán, Karibská oblast, Arktická oblast, Antarktida : více než 500 fotografií kytovců pořízených v jejich přirozeném prostředí. Uherské Hradiště: Rajzl, 2003. 305 s. ISBN 80-903171-0-3.
BIRKHEAD, T R. -- DUNBAR, R I M. Soukromí živočichů: Tim Birkhead ...[et al.]. 1. vyd. Praha: Reader's Digest Výběr, 1998. 432 s. ISBN 80-86196-02-X.
VERHOEF-VERHALLEN, E. Encyklopedie volně žijících zvířat. 1. vyd. Čestlice: Rebo Productions, 2001. 320 s. ISBN 80-7234-213-4.
Zoo animals: behaviour, management, and welfare. New York: Oxford University Press, 2009. 661 s. ISBN 978-0-19-923306-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: