Sylabus předmětu CHDR1 - Chov vodní drůbeže (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: CHDR1
Název předmětu česky:
Chov vodní drůbeže
Název předmětu anglicky:
Breeding of waterfowls
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Obecná zootechnika nebo Obecná zootechnika 1 nebo Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní znalosti o plemenech a hybridech používaných pro produkci masa vodní drůbeže. Získají znalosti týkající se produkce násadových vajec, embryonálního vývoje a líhnutí a výkrmu kachen a hus. Studenti získají základní znalosti o kvalitě a využití husího peří.
 
Obsah předmětu:
1.
Aktuální situace v chovu vodní drůbeže a organizace chovu vodní drůbeže v ČR (dotace 2/0)
 
a.
Stavy vodní drůbeže v ČR a ve světě
b.
Spotřeba masa vodní drůbeže v ČR a ve světě
c.
Organizace chovu vodní drůbeže v ČR

2.
Vodní drůbež, její druhy a užitkové typy (dotace 4/4)
 
a.
Domestikace vodní drůbže
b.
Plemeno a užitkové typy kachny pekingské
c.
Plemeno a užitkové typy pižmovky
d.Plemeno a užitkové typy hus

3.
Rozmnožování vodní drůbeže (dotace 4/4)
 
a.
Rozmnožovací chovy
b.
Produkce násadových vajec
c.
Líhnutí a určování pohlaví

4.Technologie chovu vodní drůbeže (dotace 4/2)
 
a.
Požadavky na prostředí, způsoby ustájení, zvláštností u druhů a užitkových typů drůbeže

5.
Výkrm drůbeže (dotace 4/6)
 
a.
Biologické základy produkce drůbežího masa, růst a produkční potenciál jednotlivých druhů, jatečná výtěžnost, kvalita masa
b.Výkrm vodní drůbeže, podmínky prostředí, technologické postupy
c.
Ekonomika výkrmu, IEV

6.Produkce peří a drůbežího trusu (dotace 2/0)
7.
Terénní cvičení (dotace 0/8)
8.
Základy etologie drůbeže (dotace 2/0)
9.
Základy šlechtění drůbeže, testační stanice (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
odborná exkurze
8 h
výstava
6 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení
18 h
příprava na průběžný test20 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe10 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška je tvořena 50 min písemným testem, pro postup k ústní zkoušce je potřeba splnění testu na 80 %. Poté následuje ústní zkouška. Dále musí splnit poznávání základních plemen kachen a hus. Studenti musí mít min. 80% účast na cvičení a odevzdat protokol z terénního výjezdu, který je povinný.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KŘÍŽ, L. -- KLECKER, D. Chov vodní drůbeže. 1. vyd. Brno: VŠZ, 1994. 164 s. ISBN 80-7157-139-3.
Kol. Drůbežnictví 2000. Praha: Agrospoj, 2000. 203 s.
TŮMOVÁ, E. Základy chovu vodní drůbeže. 2. vyd. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2004. 32 s. ISBN 80-7271-151-2.

Doporučená:
KŘÍŽ, L. -- KLECKER, D. Chov drůbeže: (cvičení). 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1991. 167 s.
LAZAR, V. Chov drůbeže: (přednášky). 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská v Brně, 1990. 200 s.
VÝMOLA, J. Drůbež na farmách a v drobném chovu. Jílové u Prahy: Apros, 192 s. ISBN 80-901100-4-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: