Sylabus předmětu VOZM - Vozidlové motory (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VOZM
Název předmětu česky:
Vozidlové motory
Název předmětu anglicky:
Vehicular Engines
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Marek Žák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Motorová vozidla I nebo Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získání znalostí o spalovacích motorech, které jsou základním zdrojem energie mobilních strojů. Předmět se zabývá teorií, funkcí, stavbou a měřením provozních vlastností vozidlových motorů. Absolvent získá takové znalosti o spalovacích motorech, které mu umožní zodpovědné rozhodování o výběru, nasazení a využití motorů automobilů, traktorů, mobilních strojů a stacionárních motorů.
 
Obsah předmětu:
1.
Rozdělení spalovacích motorů a jejich vlastnosti provozní a ekologické (dotace 2/2)
2.
Používaná paliva pro vozidlové motory včetně alternativních, jejich hodnocení a provozní vlastnosti (dotace 2/2)
3.
Spalování uhlovodíkových paliv, termochemie paliv a součinitel přebytku vzduchu (dotace 2/2)
4.Pracovní oběhy pístových spalovacích motorů (ideální, výpočtový a skutečný) (dotace 2/2)
5.
Tepelná bilance vozidlových motorů (dotace 2/2)
6.Účinnosti vozidlových motorů, chemická, termická, indikovaná, mechanická objemová a plnost p-V diagramu (dotace 2/2)
7.Přeplňování vozidlových motorů, důvody a způsoby (dotace 2/2)
8.
Tvorba a hoření směsi u zážehových a vznětových motorů. Zařízení pro tvorbu směsi (dotace 2/2)
9.
Exhalace u zážehových i vznětových motorů a jejich snižování (dotace 2/2)
10.
Porovnávací veličiny vozidlových motorů (dotace 1/1)
11.
Charakteristiky vozidlových motorů, včetně celkové a jejich využití v praxi (dotace 2/2)
12.
Příslušenství vozidlových motorů (dotace 1/1)
13.
Alternativní pohony (dotace 1/1)
14.Nové a experimentální konstrukce spalovacích motorů (dotace 1/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
16 h
laboratorní práce
8 h
odborná exkurze
4 h
konzultace4 h
příprava na zkoušku
45 h
příprava na průběžné hodnocení
15 h
příprava na průběžný test
12 h
zpracování protokolů40 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %.Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru. Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 min.Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných. Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HLAVŇA, V. a kol. Dopravný prostriedok - jeho motor. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. 442 s. ISBN 80-7100-665-3.
MACEK, J. Spalovací motory I. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 260 s. ISBN 978-80-01-03618-1.
VLK, F. Vozidlové spalovací motory. Brno: Nakladatelství VLK, 2002. 580 s. ISBN 80-238-8756-4.
ONDRÁČEK, J. Mobilní energetické prostředky I: (návody do cvičení). 2. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1989. 172 s.

Doporučená:
MACEK, J. -- SUK, B. Spalovací motory : I. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 244 s. ISBN 80-01-02085-1.
Příslušenství spalovacích motorů. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999. 241 s. ISBN 80-01-02062-2.
HEISLER, H. Advanced Engine Technolog. SAE Warrendal: PA, 1995.
URBAN, J. -- TRNKA, J. Spalovacie motory . Bratislava: Svornost', 1992.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: