Sylabus předmětu PSCHZ2 - Produkční systémy v chovech HZ II (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PSCHZ2
Název předmětu česky:
Produkční systémy v chovech HZ II
Název předmětu anglicky:
Production Systems in Farm Animal Husbandry
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Daniel Falta, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (cvičící)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní znalosti o produkčních systémech aplikovaných v chovech hospodářských zvířat ve světě a v EU. Získají rovněž dovednost analyzovat a syntetizovat faktory, které ovlivňují tržní produkci těchto zvířat.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do teorie produkčních systémů používaných v chovech jednotlivých druhů hospodářských zvířat ve světě a EU (dotace 4/4)
 
a.
Teorie produkčních systémů
b.
Historický vývoj produkčních systémů
c.
Příčinné vztahy mezi jednotlivými složkami produkčních systémů

2.
Produkční systémy používané v chovu skotu ve světě a EU (dotace 10/10)
 
a.
Produkční sytém zaměřený na souběžnou produkci mléka a jatečných zvířat
b.
Produkční systém zaměřený především na produkci mléka s doplňkovou produkcí jatečných zvířat
c.
Produkční systém zaměřený na produkci chovných a jatečných zvířat

3.
Produkční systémy používané v chovu prasat ve světě a EU (dotace 4/4)
 
a.
Produkční sytém zaměřený na produkci jatečných zvířat
b.
Pprodukční systém zaměřený na produkci chovných zvířat

4.Produkční systémy používané v chovu drůbeže (kura) ve světě a EU (dotace 4/4)
 
a.
Produkční sytém zaměřený na produkci konzumních vajec
b.
Produkční systém zaměřený na produkci brojlerů

5.
Produkční systémy používané v chovu ovcí ve světě a EU (dotace 4/4)
 
a.
Produkční sytém zaměřený na produkci jatečných jehňat
b.
Produkční systém zaměřený na produkci mléka s doplňkovou produkcí vlny a jatečných jehňat

6.
Produkční systémy používané v chovu koz ve světě a EU (dotace 2/2)
 
a.
Produkční systém zaměřený na produkci mléka s doplňkovou produkcí jatečných kůzlat

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení24 h
odborná exkurze
8 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test
24 h
zpracování seminární práce36 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na všech cvičeních minimálně 80 %.
Povinná účast na terénních cvičeních 100 %.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná zkouška trvá 60 minut a podílí se na celkovém výsledku 50 %. Ústní zkouška trvá 30 minut a podílí se na celkovém výsledku rovněž 50 %. V obou částech je požadována úspěšnost minimálně 60 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MÁCHAL, L. -- FILIPČÍK, R. -- HOŠEK, M. -- CHLÁDEK, G. -- KUČERA, J. -- FALTA, D. -- ČECHOVÁ, M. -- HADAŠ, Z. -- SLÁDEK, L. -- KUCHTÍK, J. -- JISKROVÁ, I. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Chov zvířat I - chov hospodářských zvířat. Brno: MENDELU v Brně, 2011. 237 s. ISBN 978-80-7375-553-9.
BOUŠKA, J. a kol. Chov dojeného skotu. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 186 s. ISBN 80-86726-16-9.
ZAHRÁDKOVÁ, R. a kol. Masný skot: od A do Z. 1. vyd. Praha: Český svaz chovatelů masného skotu, 2009. 397 s. ISBN 978-80-254-4229-6.
PULKRÁBEK, J. Chov prasat. Praha: Profi Press, s.r.o., 2005. 160 s. ISBN 80-86726-11-8.
TULÁČEK, F. Chov hrabavé drůbeže. 1. vyd. Praha: Brázda, 2002. 160 s. ISBN 80-209-0309-7.
OCHODNICKÝ, D. Ovce, kozy a prasata. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2003. 104 s. ISBN 80-07-11219-7.

Doporučená:
POND, W G. Encyclopedia of animal science. New York, NY: Marcel Dekker, 926 s. ISBN 0-8247-5496-4.
Kol. Animal health and welfare in organic agriculture. Wallingford: CABI Publishing, 2004. 426 s. ISBN 0-85199-668-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: