Sylabus předmětu PSPD - Produkční systémy prasat a drůbeže (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PSPD
Název předmětu česky:
Produkční systémy prasat a drůbeže
Název předmětu anglicky:
Production systems for pigs and poultry
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají teoretické a praktické znalosti týkající se produkčních systémů chovu prasat a drůbeže. Studiem budou získány dovednosti v oblasti plánování a optimalizace produkčních procesů v chovu prasat a drůbeže. Rovněž budou získány schopnosti analyzovat faktory ovlivňující produkci chovných a jatečných zvířat, násadových a konzumních vajec, faktory ovlivňující chovatelské prostředí a welfare.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do teorie produkčních systémů používaných v chovech prasat (dotace 4/4)
 
a.Teorie produkčních systémů
b.
Provázanost jednotlivých složek produkčních systémů

2.
Produkční systémy chovu prasnic (dotace 4/4)
 
a.
Produkční systémy březích prasnic
b.
Produkční systémy vysokobřezích a rodících prasnic

3.
Produkční systémy odchovu selat (dotace 2/2)
 
a.
Produkční systémy odstavu selat

4.
Produkční systémy produkce jatečných prasat (dotace 4/4)
 
a.
Produkční systémy výkrmu jatečných prasat
b.
Produkční systémy realizace jatečných prasat

5.
Produkční systémy produkce konzumních vajec (dotace 4/4)
 
a.
Technologie produkce v ČR a EU
b.Ekonomika produkce
c.
Welfare při produkci konzumních vajec

6.
Produkční systémy produkce kuřecího masa (dotace 2/2)
 
a.
Technologie produkce v ČR, EU a ve světě
b.
Ekonomika produkce
c.
Welfare při produkci kuřecího masa

7.
Produkční systémy produkce násadových vajec masného typu (dotace 2/2)
 
a.
Technologie pro produkci násadových vajec
b.
Zdravotní problematika a welfare
c.
Šlechtitelské firmy

8.Produkční systémy produkce násadových vajec nosného typu (dotace 2/2)
 
a.
Technologie pro produkci násadových vajec
b.
Zdravotní problematika a welfare
c.
Šlechtitelské firmy

9.
Produkční systémy produkce násadových vajec u kachen a kachního masa (dotace 2/2)
 
a.
Šlechtění kachen v ČR a EU
b.
Technologie výkrmu
c.
Ekonomika produkce

10.
Produkční systémy produkce násadových vajec u hus a husího masa (dotace 2/2)
 
a.
Šlechtění hus v ČR a EU
b.Technologie výkrmu
c.
Ekonomika produkce

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
konzultace
6 h
projektová práce
15 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
příprava na zkoušku35 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
10 h
příprava prezentace
15 h
zpracování projektů10 h
zpracování seminární práce
17 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičeních (min. 80 %), odevzdání a obhajoba seminární práce, odevzdání a prezentace projektu.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná zkouška trvá min. 45 minut a studenti musí vypracovat praktický úkol. Ústní zkouška trvá min. 30 minut a studenti musí vypracovat otázku z oblasti produkčních systémů chovu prasat a otázku z oblasti produkčních systémů chovu drůbeže. V obou částech zkoušky musí studenti prokázat min. 60 % znalostí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ČECHOVÁ, M. Chov prasat. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 120 s. ISBN 80-7157-720-0.
PULKRÁBEK, J. a kol. Chov prasat. 1. vyd. Praha: Profi Press, 157 s. ISBN 80-86726-11-8.
KYRIAZAKIS, I. -- WHITTEMORE, C T. Whittemore's science and practice of pig production. 3. vyd. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. 685 s. ISBN 978-1-4051-2448-5.
Kol. Drůbežnictví 2000. Praha: Agrospoj, 2000. 203 s.
LICHOVNÍKOVÁ, M. Alternativní chov kura domácího.  [online]. 2015. URL: http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=4244.

Doporučená:
ŽIŽLAVSKÝ, J. a kol. Chov hospodářských zvířat. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. 209 s. ISBN 80-7157-615-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: