Sylabus předmětu FYHZK - Fyziologie hospodářských zvířat K (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FYHZK
Název předmětu česky: Fyziologie hospodářských zvířat K
Název předmětu anglicky: Physiology of Farm Animals K
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 10/5 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Aleš Pavlík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout teoretický základ o funkcích jednotlivých orgánů nezbytný pro navazující discipliny - výživu zvířat i člověka, chov hospodářských zvířat, prvovýrobu živočišných produktů. Absolvováním předmětu získá student znalosti o jednotlivých fyziologických procesech probíhajících v živočišném organismu, dovednosti analyzovat krevní obraz, stanovit základní funkční parametry kardiovaskulárního systému, hodnotit úroveň probíhajících procesů v trávícím traktu.
 
Obsah předmětu:
1.
Charakteristika předmětu. Fyziologická podstata užitkových vlastností hospodářských zvířat. Charakteristika produktů živočišného původu (dotace 1/0)
2.Funkce tělních tekutin (dotace 1/2)
3.
Imunitní systém (dotace 1/0)
4.
Funkce trávicího ústrojí (dotace 2/2)
5.
Funkce vitaminů (dotace 1/0)
6.
Funkce minerálních látek (dotace 1/0)
7.Termoregulace (dotace 1/0)
8.
Fyziologie reprodukce (dotace 1/0)
9.Fyziologie mléčné žlázy (dotace 1/0)
10.Test, zápočet (dotace 0/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
přednáška
10 h
cvičení
5 h
konzultace
13 h
projektová práce28 h
příprava na zkoušku84 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro absolvování zkoušky je nutné: povinná účast na všech cvičeních cvičení, zpracování protokolů jednotlivých praktických úloh, 30ti minutový zápočtový test - min. 70% správných odpovědí.
V případě splnění těchto podmínek následuje písemná a ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhKombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
BONE, J. F. Animal anatomy and physiology. Virginia: Reston, 1979. 560 s. ISBN 0-8359-0220-X.
JELINEK, P.,KOUDELA, K. a kol., Fyziologie hospodářských zvířat, MZLU Brno, 2003, ISBN 80-7157-644-1
REECE, W. Physiology of domestic animals (2nd edition). Baltimore, Maryland: Carroll Cann, 1997. 464 s. ISBN 0-683-07240-4.
SOVA, Z. a kol., Fyziologie hospodářských zvířat, SZN Praha, 1990, ISBN 80-209-0092-6

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: