Sylabus předmětu FYZV - Fyziologie zvířat (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FYZV
Název předmětu česky:
Fyziologie zvířat
Název předmětu anglicky:
Animal Physiology
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (11 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 4/4 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Aleš Pavlík, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Aleš Pavlík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Podat ucelené informace o funkcích a výkonech organismu zvířat, fyziologické podstatě jednotlivých užitkových vlastností a tak vytvořit znalostní předpoklady pro navazující discipliny. Absolvováním předmětu získá student znalosti o jednotlivých fyziologických procesech probíhajících v živočišném organismu, dovednosti analyzovat krevní obraz, stanovit základní funkční parametry kardiovaskulárního systému, hodnotit úroveň probíhajících procesů v trávícím traktu, posoudit fázi říjového cyklu na základě hodnocení histologických preparátů poševní sliznice.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam fyziologie pro živočišnou výrobu. Organismus a prostředí (dotace 2/0)
2.
Funkce tělních tekutin a krvetvorných orgánů. Funkce srdce, krevního a mízního oběhu. Výměna plynů mezi organismem a prostředím (dotace 8/20)
3.Fyziologie imunitního systému (dotace 3/0)
4.
Funkce trávicího ústrojí, trávení v dutině ústní, žaludku, předžaludku, tenkém a tlustém střevě, funkce jater, resorpce (dotace 10/8)
5.Látkový a energetický metabolismus (dotace 3/4)
6.Funkce vitaminů (dotace 3/0)
7.
Funkce minerálních látek (dotace 3/0)
8.
Exkrece. Fyziologie kůže a kožních derivátů (dotace 4/6)
9.
Termoregulace (dotace 2/2)
10.
Neurohumorální regulace, adaptace a stres (dotace 8/4)
11.Reprodukce (dotace 6/4)
12.
Laktace (dotace 2/2)
13.Svalová činnost, rytmicita funkcí (dotace 2/2)
14.
Fyziologie růstu a ontogeneze funkcí. Test, zápočet (dotace 2/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
56 h
cvičení28 h
laboratorní práce
28 h
konzultace
28 h
příprava na zkoušku
112 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h
zpracování protokolů28 h
Celkem
308 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro absolvování zkoušky je nutné: povinná účast na všech cvičeních cvičení, zpracování protokolů jednotlivých praktických úloh, dva 30ti minutové zápočtové testy - každý min. 70% správných odpovědí.
V případě splnění těchto podmínek následuje písemná a ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
BONE, J F. Animal anatomy and physiology. Virginia: Reston, 1979. 560 s. ISBN 0-8359-0220-X.
JELÍNEK, P. -- KOUDELA, K. a kol. Fyziologie hospodářských zvířat. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 409 s. ISBN 80-7157-644-1.
REECE, W. Physiology of domestic animals (2nd edition). Baltimore, Maryland: Carroll Cann, 1997. 464 s. ISBN 0-683-07240-4.
SOVA, Z. a kol. Fyziologie hospodářských zvířat. 2. vyd. Praha: SZN, 1990. 469 s. ISBN 80-209-0092-6.
TROJAN, S. a kol. Lékařská fyziologie. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 771 s. ISBN 80-247-0512-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: