Sylabus předmětu REHZ - Reprodukce hospodářských zvířat (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
REHZ
Název předmětu česky:
Reprodukce hospodářských zvířat
Název předmětu anglicky:
Reproduction of Farm Animals
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (7 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Martin Hošek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Kristýna Kocianová (cvičící)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Vojtěch Pešan (cvičící, zkoušející)
Ing. Zuzana Rečková, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Katarína Soušková (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět vychází ze základů teoretických disciplin a seznamuje studenty s působícími vlivy vnitřního a vnějšího prostředí na úroveň reprodukce a s hlavními příčinami poruch plodnosti samců a samic. Student získává teoretické a částečně i praktické znalosti při odběrech ejakulátu od býků, kanců, hřebců, beranů, kozlů, psů, ale i samců aviárních druhů, jeho vyšetření, zpracování a konzervaci v laboratorních podmínkách. Seznamuje se s inseminací, diagnostikou gravidity, a s průběhem březosti u krav, prasnic, klisen, ovcí, koz a fen. V oblasti porodnické objasňuje studentům otázky spojené s vedením porodu, poporodní péčí a průběhem puerperia. Předmět také objasňuje poznatky v oblasti indukce a synchronizace říje, oplození, konzervace a přenosu embryí a při použití ostatních biotechnik.
 
Obsah předmětu:
1.
Plodnost a její hodnocení,faktory které ovlivňují její realizaci (dotace 4/3)
2.
Biologie ejakulátu, jeho vyšetření a konzervace (dotace 4/12)
3.
Přirozená plemenitba (dotace 2/0)
4.
Reprodukce u jednotlivých druhů hospodářských zvířat (dotace 8/9)
5.
Detekce říje, placentace,implantace, vývoj zárodku a plodu, diagnostika gravidity (dotace 4/6)
6.Porod, poporodní období (dotace 4/6)
7.
Biotechnologie v reprodukci (dotace 2/3)
8.Management reprodukce (dotace 0/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení
21 h
laboratorní práce
21 h
práce v terénu5 h
odborná exkurze
12 h
konzultace
24 h
příprava na zkoušku
58 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test21 h
Celkem
196 h
 
Požadavky na ukončení:
K získání zápočtu je nutná minimální 80 % účast na cvičení, úspěšné splnění dvou testů v průběhu semestru (min. 70% správných odpovědí).
Předmět je zakončen písemnou (35 % z celkové úspěšnosti) a ústní zkouškou (35% z celkové úspěšnosti).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KLIMENT, J. a kol. Reprodukcia hospodárskych zvierat. 2. vyd. Bratislava: Príroda ve spolupráci SZN Praha, 1989. 378 s. Živočíšna výroba. ISBN 80-07-00027-5.
GORDON, I. Reproductive technologies in farm animals. CABI Publishing, 2005. 332 s.
KOZUMPLÍK, J. -- GAMČÍK, P. Andrológia a umelá inseminácia hospodárskych zvierat. Bratislava: Príroda , 1996. 299 s. ISBN 80-07-00540-4.
MÁCHAL, L. Dynamika vztahu reprodukční výkonnosti krav a plemenných býků k vybraným biochemickým ukazatelům krevní plazmy = Dynamics of the correlation between the reproductive efficiency of cows and bulls and selected biochemical indicators of the blood plasma : monografie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2000. 48 s. ISBN 80-7157-455-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: