Sylabus předmětu PCHZ - Prevence chorob zvířat (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PCHZ
Název předmětu česky:
Prevence chorob zvířat
Název předmětu anglicky:
Disease Prevention of Animals
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček
Garantující ústav: Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Lucie Langová (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Zajistit znalosti a dovednosti se správnými zoohygienickými zásadami chovu hospodářských zvířat, s cílem získání znalostí principů vztahu zvířate a užitkovosti, při zachování dlouhověkosti a při zachování dobrého zdravotního stavu. Konečným cílem je získání dovedností pro výrobu bezpečných potravin pro lidský konzum a surovin živočišného původu.
Úkolem zoohygieny a prevence chorob je zajistit znalost hodnocení podmínek chovu zvířat adovednost posouzení jejich zdravotního stavu a welfare.
 
Obsah předmětu:
1.Obecné zásady zoohygieny (dotace 16/16)
 
a.Mikroklima stájí
b.
Výstavba a organizace farmy
c.Hygiena půdy
d.Hygiena vody
e.
Hygiena pastvin

2.
Asanace prostředí (dotace 4/4)
 
a.
Protinákazová opatření na farmách
b.
DDD

3.
Speciální zoohygienická opatření (dotace 6/6)
 
a.
Biosecurita v chovu skotu
b.
Biosecurita v chovu prasat
c.
Biosecurita v chovu drůbeže

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
cvičení
26 h
odborná exkurze
8 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška - 80. procentní úspěšnost
Obhajoba seminární práce - 20 %
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KNOTEK, Z. -- MÍŠEK, I. a kol. Chov a využití pokusných zvířat. 1. vyd. Brno: Společnost pro vědu o laborat.zvířatech, 1999. 181 s. ISBN 80-85114-68-2.
ZEMAN, J. Zoohygiena. Brno: VFU, 1994. 205 s.
KURSA, J. Zoohygiena a prevence.
KURSA, J. a kol. Zoohygiena a prevence II. 1. vyd. Praha: Vysoká škola zemědělská, 1987. 187 s.

Doporučená:
KOVÁČ, G. Choroby hovadzieho dobytka. Prešov: M a M, 2001. 859 s. ISBN 80-88950-14-7.
Kol. Choroby ošípaných = Nemoci prasat. Bratislava: Hajko & Hajková, 2003. 456 s. ISBN 80-88700-58-2.
DRÁBEK, J. -- DUBANSKÝ, V. Zdravotní problematika prasat : Bakteriální choroby. II. 1. vyd. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, 2001. 239 s. ISBN 80-7305-423-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZEI-ABY Agrobyznys, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: