Sylabus predmetu CPO-C - Chemie potravin - CV (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CPO-C
Název předmětu česky:
Chemie potravin - CV
Název předmětu anglicky:
Food Chemistry
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Andrea Ridošková, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav chemie a biochemie (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Andrea Ridošková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Martina Vršanská, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Absolvováním kurzu získá student rozšířené praktické laboratorní dovednosti
a znalosti metod používaných pro standardní kontrolní analýzu potravin a některých metod využívaných při výzkumu minoritních složek potravin, které bude schopen používat v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.
1. Úvod, bezpečnost práce. Seznámení s organizací cvičení. Základní metodické informace k provádění jednotlivých úloh. (dotace 0/2)
2.
2. Praktická laboratorní cvičení. (dotace 0/24)
 
a.Stanovení obsahu bílkovin biuretovým činidlem v potravinách živočišného původu.
b.
Stanovení obsahu bílkovin Nesslerovým činidlem.
c.
Stanovení hydroxyprolinu v mase a masných výrobcích.
d.Stanovení obsahu škrobu v cereálních výrobcích.
e.
Stanovení peroxidového čísla v tucích a olejích.
f.
Stanovení obsahu laktosy v mléčných produktech.
g.
Stanovení celkového tuku v mléčných výrobcích.
h.
Izolace kofeinu z kávy, čaje a jiných nápojů.
i.
Stanovení obsahu soli v masných výrobcích.
j.
Stanovení obsahu alkoholu ve víně.
k.Stanovení polyfenolových sloučenin v nápojích.
l.Stanovení antioxidační aktivity polyfenolů v nápojích.

3.Závěr předmětu, kontrola protokolů, zápočet, test (dotace 0/2)
4.
Základní literatura: Informace o úlohách a pracovní postupy budou v elektronické formě na dokumentovém servru předmětu. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
laboratorní práce
28 h
konzultace
4 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
zpracování protokolů10 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen zápočtovým testem (60% celková úspěšnost). Pro zápočet je požadována účast na cvičení, provedení předepsaných experimentálních úloh a zpracování protokolů o jejich provedení a dosaženém výsledku.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KLECKEROVÁ, A. Chemie potravin: laboratorní cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 89 s. ISBN 978-80-7509-170-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TP-TP Technologie potravin, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: