Sylabus předmětu FYHZ - Fyziologie hospodářských zvířat (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FYHZ
Název předmětu česky:
Fyziologie hospodářských zvířat
Název předmětu anglicky:
Physiology of Farm Animals
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Aleš Pavlík, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Michala Steinerová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout teoretický základ o funkcích jednotlivých orgánů nezbytný pro navazující discipliny - výživu zvířat i člověka, chov hospodářských zvířat, prvovýrobu živočišných produktů. Absolvováním předmětu získá student znalosti o jednotlivých fyziologických procesech probíhajících v živočišném organismu, dovednosti analyzovat krevní obraz, stanovit základní funkční parametry kardiovaskulárního systému, hodnotit úroveň probíhajících procesů v trávícím traktu, posoudit fázi říjového cyklu na základě hodnocení histologických preparátů poševní sliznice.
 
Obsah předmětu:
1.Charakteristika předmětu. Fyziologická podstata užitkových vlastností hospodářských zvířat. Charakteristika produktů živočišného původu (dotace 2/2)
2.
Funkce tělních tekutin (dotace 2/6)
 
a.Význam a hodnocení parametrů vnitřního prostředí živočišného organismu - teorie
b.
Spektrometrická analýza vybraných parametrů vnitřního prostředí – praktická ukázka
c.Imunochemická analýza regulačních molekul – praktická ukázka

3.Imunitní systém (dotace 2/2)
 
a.
Využití metod průtokové cytometrie v imunologii – teorie + praktická ukázka
b.Výzkum a vývoj v oblasti imunologických metod - exkurze

4.
Funkce oběhového a dýchacího ústrojí (dotace 0/2)
 
a.
Využití elektrokardiogramu při hodnocení srdeční činnosti – praktická ukázka

5.
Funkce trávicího ústrojí (dotace 4/4)
6.Látkový a energetický metabolismus (dotace 2/0)
 
a.
Význam humorálních regulačních molekul v procesech štěpení živin, resorpce v GIT a intermediárního metabolismu – teorie

7.
Funkce vitaminů (dotace 2/0)
8.
Funkce minerálních látek (dotace 2/0)
9.
Funkce ledvin a kůže (dotace 2/2)
10.Termoregulace (dotace 2/2)
11.
Fyziologie reprodukce (dotace 4/0)
12.Fyziologie mléčné žlázy (dotace 2/0)
13.
Neurohumorální regulace (dotace 4/4)
 
a.
Rozdělení a význam neurotransmiterů ve vybraných procesech regulovaných činností nervové soustavy – teorie
b.Využití elektroencefalogramu při hodnocení činnosti nervové soustavy – praktická ukázka

14.
Test, zápočet (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
12 h
laboratorní práce
12 h
příprava na zkoušku
74 h
příprava na průběžný test7 h
zpracování protokolů
7 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro absolvování zkoušky je nutné: povinná účast na všech cvičeních cvičení, zpracování protokolů jednotlivých praktických úloh, 30ti minutový zápočtový test - min. 70% správných odpovědí.
V případě splnění těchto podmínek následuje písemná a ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
BONE, J. F. Animal anatomy and physiology. Virginia: Reston, 1979. 560 s. ISBN 0-8359-0220-X.
JELINEK, P.,KOUDELA, K. a kol., Fyziologie hospodářských zvířat, MZLU Brno, 2003, ISBN 80-7157-644-1
REECE, W. Physiology of domestic animals (2nd edition). Baltimore, Maryland: Carroll Cann, 1997. 464 s. ISBN 0-683-07240-4.
SOVA, Z. a kol., Fyziologie hospodářských zvířat, SZN Praha, 1990, ISBN 80-209-0092-6

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: