Sylabus předmětu D-POURO - Použití rostlin (ZF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
D-POURO
Název předmětu česky:
Použití rostlin
Název předmětu anglicky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující: doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Schopnost využít dosavadních znalostí (především rostlin, organizace a ztvárnění prostoru a metod zakládání a údržby zeleně) k navrhování rostlinných prvků, které optimálně spojují požadavky na jejich funkčnost jak s podmínkami ekologickými, tak možnostmi materiálně technickými, organizačními a ekonomickými.
 
Obsah předmětu:
1.
Východiska použití rostlin v krajinářské architektuře (KA) (dotace 0/0)
2.
Zásady a metodika navrhování rostlinných prvků v KA (dotace 0/0)
3.Přehled jednotlivých typů rostlinných prvků v KA: možnosti a omezení při jejich použití, výběr vhodných taxonů, specifika navrhování, zakládání a pěstování (dotace 0/0)
4.
Využívání vzrostlých (především dřevinných) rostlinných prvků v KA: jejich pěstování a obnova (dotace 0/0)
5.
Nové směry a aktuální problémy použití rostlin v KA (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
1) Ústní zkouška v délce do 45 minut
2) Obhajoba seminární práce na téma relevantní pro zaměření disertace.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PEJCHAL, M. -- KUŤKOVÁ, T. Studijní materiály pro předmět "použití rostlin". Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Ústav biotechniky zeleně v Lednici, 2018.

Doporučená:
KUŤKOVÁ, T. Soudobé trendy v použití květin v zahradní a krajinářské architektuře. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 90 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, č. 1. ISBN 978-80-7375-708-3.
BORCHARDT, W. Pflanzenverwendung im Garten- und Landschaftsbau. Stuttgart: Eugen Ulmer , 1999. 316 s. ISBN 3-8001-1171-3.
HITCHMOUGH, J. -- DUNNETT, N. The dynamic landscape: design, ecology, and management of naturalistic urban planning. London: Spon Press, 2004.
HITCHMOUGH, J. -- FIELDHOUSE, K. Plant user handbook: a guide to effective specifying. Oxford: Blackwell Pub., 2004. 388 s. ISBN 0-632-05843-9.
HOBHOUSE, P. Plants in Garden History : An Illustrated History of Plants and Their Influence onb Garden Styles - from Ancient Egypt to the Present Day. 1. vyd. London: Pavilion, 1997. 336 s. ISBN 1-85793-273-0.
CHEN, G. Planting design illustrated. Denver, Colo.: Outskirts Press, 2007.
JELLICOE, S. The landscape of man: shaping the environment from prehistory to the present day : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 3. vyd. London: Thames and Hudson, 2000. 408 s. ISBN 0-500-27819-9.
OUDOLF, P. -- KINGSBURY, N. Planting: a new perspective. 1. vyd. London: Timber Press, 2013. 280 s. ISBN 978-1-60469-370-6.
ROBINSON, N. The planting design handbook. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. 373 s. ISBN 9781472415493.
WIMMER, C A. Lustwald, Beet und Rosenhügel: Geschichte der Pflanzenverwendung in der Gartenkunst. Weimar: VDG, Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, 2014. 431 s. ISBN 978-3-89739-749-1.
HITCHMOUGH, J. Sowing beauty: designing flowering meadows from seed. Portland, Oregon: Timber Press, 2017.
KÜHN, N. Neue Staudenverwendung. Stuttgart (Hohenheim): Ulmer, 2011.
RAINER, T. a C. WEST. Planting in a post-wild world: designing plant communities for resilient landscapes. Portland, Oregon: Timber Press, 2015.
TURNER, K.D., BRANDS, R.M., ed. Botany for designers: a practical guide for landscape architects and other professionals. New York: W.W. Norton & Company, c2011.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2019/2020 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 27. 4. 2020.

Typ výstupu: