Sylabus předmětu HYDRM - Hydraulické mechanismy (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
HYDRM
Název předmětu česky: Hydraulické mechanismy
Název předmětu anglicky: Hydraulic Mechanisms
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. Ing. František Bauer, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
prof. Ing. František Bauer, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s novými a perspektivními trendy hydraulických a pneumatických mechanizmů, ktré se používají v mobilní dopravní technice. Studenti poznají funkci jednotlivých hydraulických prvků, dále systémy hydraulických obvodů na strojích, funkční principy vybraných mechanizmů a možnosti diagnostikování jejich funkce.Výstupní znalosti studenta zahrnují znalosti o funkčnosti jednotlivých hydraulických mechanizmů, dokáže posudit efektivitu přenosu energie jednotlivými typy hydrostatických převodníků. Pomocí diagnostických metod dokáže posoudit technický stav hydraulických mechanizmů.
 
Obsah předmětu:
1.
Kapaliny v hydraulických mechanismech, provozní vlastnosti kapalin. (dotace 2/2)
2.
Vlastnosti kapalin, dynamická a kinematická viskozita. (dotace 2/2)
3.Hydrostatické převodníky. Axiální pístové hydrostatické převodníky. (dotace 2/2)
4.
Radiální pístové hydrostatické převodníky. Ostatní hydrogenerátory a motory. (dotace 2/2)
5.
Řídící prvky v hydraulických pohonech. Prvky pro řízení tlaku, průtoku, proporcionální ventily. (dotace 2/2)
6.
Regulace na konstantní průtok, tlak a výkon. (dotace 2/2)
7.
Hydraulické zámky, hydraulické prvky pro zásobu kapalin- akumulátory. (dotace 2/2)
8.
Těsnění, vedení hydraulických kapalin a čističe. (dotace 2/2)
9.
Hydrostatické pohony, řízení hydrostatických pohonů. (dotace 2/2)
10.
Kombinace hydrostatických a mechanických pohonů. (dotace 2/2)
11.
Pneumatické převodníky. Pneumatické generátory a motory. (dotace 2/2)
12.
Hodnocení hydrostatických a pneumatických pohonů, diagnostika tekutinových mechanismů. (dotace 2/2)
13.
Řídící prvky pneumatických mechanismů. Speciální pneumatické prvky. Pneumatické obvody. (dotace 2/2)
14.
Možnosti automatické regulace hydrostatických pohonů mobilních energetických prostředků. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
laboratorní práce
4 h
konzultace4 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test
10 h
příprava prezentace
10 h
zpracování protokolů
18 h
zpracování seminární práce
10 h
Celkem
148 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %.Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru. Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 min.Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných. Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠKOPÁN, M. Hydraulické pohony strojů. Praha: Profi Press,s.r.o, 2006. 166 s.
Einführung in die Ölhydraulik: mit 27 Tafeln sowie 110 Kurzaufgaben mit Lösungshinweisen. 6. vyd. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2008. 299 s. ISBN 978-3-8351-0238-5.
KOPÁČEK, J. Hydraulika a pneumatika 2001. 5. 6. 2001 - 7. 6. 2001, Ostrava (CZ).
BAUER, F. Hydraulické systémy zemědělských strojů. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1993. 178 s. ISBN 80-7157-079-6.

Doporučená:
KOLEKTIV, A. -- PIVOŇKA, J. Tekutinové mechanismy . Praha: SNTL, 1987.
Hydraulika a pneumatika, Časopis pre hydrauliku, pneumatiku a automatizačnú techniku. 1. vyd. Žilina: Hydropneutech s.r.o., 2002. 41 s. ročník IV., č. 1. ISSN 1335-5171.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-PT Provoz techniky, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: