Sylabus předmětu AGEZ - Aplikovaná genetika zvířat (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
AGEZ
Název předmětu česky:
Aplikovaná genetika zvířat
Název předmětu anglicky:
Applied Animal Genetics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Aplikace genetických principů na živočišných objektech.
 
Obsah předmětu:
1.Evoluce významných druhů hospodářských zvířat (dotace 2/1)
2.
Genetická variabilita u divokých a domestikovaných populací, konzervační genetika (dotace 2/1)
3.
Sekvenování genomů zvířat, genomické databáze (dotace 2/1)
4.Mapování genů (dotace 2/1)
5.Epigenetika a omiky a HZ (dotace 2/1)
6.
Genetické choroby a zvířata jako modelové organizmy (dotace 2/1)
7.Genetické principy šlechtění zvířat (dotace 2/1)
8.
Progresivní metody šlechtění -- genetické markery jako reálná variabilita (dotace 2/1)
9.
Genetické inženýrství u zvířat (dotace 2/1)
10.
Genetika zbarvení zvířat (dotace 2/1)
11.
Genetika produkčních vlastností (dotace 2/1)
12.Genetika a reprodukce (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku24 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
zpracování seminární práce
18 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet: zpracování seminární práce - 15 bodů; zápočtový test - 35 bodů; Minimální počet bodů pro udělení zápočtu - 30 bodů.
Zkouška: Ústní - 50 bodů. Minimálně 30 bodů (60 %)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KUCIEL, J. -- URBAN, T. Principy genetiky. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2016. 200 s. ISBN 978-80-7509-385-1.
URBAN, T. -- VYHNÁNEK, T. Virtuální svět genetiky 1 - základní principy genetiky.  [online]. 2006. URL: http://user.mendelu.cz/urban/vsg1/.
URBAN, T. Virtuální svět genetiky 2 - principy molekulární genetiky.  [online]. 2007. URL: http://user.mendelu.cz/urban/vsg2/.
URBAN, T. Virtuální svět genetiky 3 - principy genetiky populací a kvantitativních znaků.  [online]. 2008. URL: http://user.mendelu.cz/urban/vsg3/.
SNUSTAD, D P. -- SIMMONS, M J. -- MATALOVÁ, A. -- RELICHOVÁ, J. -- DOŠKAŘ, J. Genetika. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 844 s. ISBN 978-80-210-8613-5.

Doporučená:
Aktuální články z časopisů s IF (Animal Genetics, Journal of Animal Breeding and Genetics...)

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: