Sylabus předmětu DMV - Diagnostika motorových vozidel (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DMV
Název předmětu česky:
Diagnostika motorových vozidel
Název předmětu anglicky:
Motor Vehicles Diagnostics
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je zaměřen na získání znalostí teorie a metod aplikace technické diagnostiky motorových vozidel a jejich jednotlivých konstrukčních skupin, seznámení s diagnostickými přístroji a tendencemi vývoje diagnostiky motorových vozidel. Tyto znalosti jsou nutné pro optimální rozhodování o potřebě a rozsahu oprav, pro zajištění hospodárnosti a ekologičnosti jejich provozu a pro řízení servisních a opravárenských provozů.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do diagnostiky motorových vozidel (dotace 1/0)
 
a.
Diagnostika v rozličných oblastech lidské činnosti.

2.
Systémy diagnostiky motorových vozidel (dotace 2/2)
 
a.
Pojmy a definice technické diagnostiky.
b.
Objektivní a subjektivní metody diagnostiky.
c.
Diagnostické systémy, modely a postupy.
d.
Prosté a diagnostické postupy vztažené na konkrétní závadu, návrh optimálního postupu za použití dostupných prostředků.

3.Diagnostika zážehových motorů a měření exhalací. (dotace 2/3)
 
a.
Diagnostika mechanických částí motoru.
b.Technická endoskopie.
c.
Měření výkonu zážehových motorů s vyhodnocením výsledků.
d.
Metody stanovení kompresních tlaků motoru.
e.
Kavalita procesu spalování -- měření škodlivin ve výfukových plynech.

4.
Diagnostika a seřizování zapalovací soustavy a technického stavu elektropříslušenství. (dotace 2/3)
 
a.Diagnostika bateriového zapalování.
b.
Metody testování elektronických typů zapalování.
c.
Oscilogramy primárního a sekundárního okruhu zapalování.
d.Diagnostika snímačů a akčních členů zapalování.

5.
Diagnostika palivové soustavy zážehových motorů. (dotace 2/2)
 
a.
Symptomy závad v palivových soustavách zážehových motorů.
b.Diagnostika zpětnovazební regulace směsi.
c.
Diagnostika katalytických systémů.
d.
Diagnostika systémů přípravy směsi zážehových motorů v provozních podmínkách simulovaných na válcovém dynamometru.
e.
Sledování Readiness kódů v závislosti na provozních podmínkách.
f.
Funkční testy systémů řízení motoru.

6.Diagnostika vznětových motorů a měření exhalací. (dotace 2/3)
 
a.Diagnostika mechanických komponent vznětového motoru.
b.
Měření exhalací dle metodiky SME.
c.
Hodnocení procesu spalování při simulovaném zatížení na válcovém dynamometru.
d.
Měření výkonu motoru jako diagnostického parametru.
e.Diagnostika systémů redukce pevných částic.

7.
Diagnostika palivové soustavy vznětových motorů. (dotace 2/2)
 
a.Diagnostika systému vstřikování -- řadová čerpadla.
b.
Diagnostika systému vstřikování -- rotační čerpadla.
c.
Zkoušení vstřikovačů.
d.Diagnostika elektronicky řízených systémů vstřikování Common Rail.
e.
Postupy zkoušení systémů PDE.
f.Kompresní test s použitím volání funkčního test řízení vstřikování.

8.
Diagnostika hydraulických a pneumatických soustav motorových vozidel. (dotace 2/2)
 
a.
Diagnostika pneumatických systémů brzd a odpružení nákladních vozidel.
b.
Diagnostika hydraulických systémů ovládání spojek.
c.
Diagnostika hydropneumatického odpružení.

9.Diagnostika podvozků motorových vozidel a vozidlových brzd. (dotace 2/2)
 
a.
Diagnostika mechanických částí podvozků - náprav, řízení, brzd.
b.
Diagnostika regulace elektrických a elektrohydraulických posilovačů řízení.
c.
Geometrie řízení.
d.
Kola a vyvažování kol.
e.
Diagnostika tlumičů a odpružení.
f.
Diagnostika brzdové soustavy.
g.
Testy systémů ABS, resp. ESP, DSR apod. v závislosti na integraci ve vozidle.

10.
Vibrodiagnostika (dotace 1/1)
 
a.
Signálová analýza - užití DFT a FFT.
b.
Analýza vibrací.
c.Akustické signály.

11.
Diagnostika elektronických systémů motorových vozidel (dotace 2/2)
 
a.
Diagnostické postupy akčních členů
b.Dignostika senzorové techniky a senzorových clusterů.
c.Paralelní diagnostika -- simulace signálů.
d.Diagnostika palubních sítí -- CAN-BUS, LIN.
e.
Rušivé veličiny v komunikačních sítích.

12.
Palubní diagnostika (dotace 2/2)
 
a.Palubní diagnostika OBD.
b.
Protokoly palubní diagnostiky.
c.
Virtuální diagnostika OBD - programové prostředí.

13.
Ekologické a ekonomické aspekty diagnostiky motorových vozidel a tendence vývoje. (dotace 1/0)
 
a.
Hodnocení ekonomické efektivity diagnostiky.
b.
Ekologická zátěž diagnostických postupů.

14.Inovace v diagnostice motorových vozidel (dotace 1/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
4 h
laboratorní práce
20 h
odborná exkurze
4 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení28 h
příprava na průběžný test
16 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
18 h
zpracování projektů24 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je podmíněn účastí na cvičeních (80%) a dále vypracováním semestrálního projektu na vybrané téma. Zkouška je písemná a ústní. V písemné části student odpovídá na 30 otázek, přičemž pro splnění je nutné získat minimálně 17 bodů z 30 možných. Následuje ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VLK, F. Zkoušení a diagnostika motorových vozidel: výkon vozidla, brzdné vlastnosti, převodová ústrojí, řízení, geometrie kol, tlumiče a pružiny, řiditelnost a ovladatelnost, životní zkoušky, motor, zapalování, elektronické systémy. 2. vyd. Brno: František Vlk, 2005. 576 s. ISBN 80-239-3717-0.
RIBBENS, W. Understanding Automotive Electronics. Elsevier Science (USA), 2003. 470 s. ISBN 0-7506-7599-3.
DIETSCHE, K. -- REIF, K. Automotive handbook : Bosch - invented for life. Chichester: John Wiley, 2011. 1265 s. ISBN 978-1-119-97556-4.

Doporučená:
ŠTĚRBA, P. -- ČUPERA, J. Autoelektronika. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2010. 280 s. ISBN 978-80-251-2414-7.
ČUPERA, J. -- ŠTĚRBA, P. Automobily - Diagnostika motorových vozidel I. 1. vyd. Brno: Avid, s.r.o., Brno, 2007. 195 s. 7. ISBN 978-80-903671-9-7.
Pejša, L. a kol., Technická diagnostika, Praha: Skriptum ČZU, 1995 ISBN 80-213-0249-6

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: