Sylabus předmětu UOMV - Údržba a opravy motorových vozidel (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
UOMV
Název předmětu česky: Údržba a opravy motorových vozidel
Název předmětu anglicky: Machine Maintenance and Repair
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Michal Šustr, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Údržba a opravy strojů nebo Vozidlové motory nebo Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání znalostí v oblasti údržby a oprav jednotlivých konstrukčních skupin motorových vozidel, včetně schopnosti rozhodnout o optimálním postupu údržby, případně následné opravy vozidla.
 
Obsah předmětu:
1.
Kontrola a údržba spalovacích motorů. (dotace 2/2)
2.Seřizování a opravy spalovacích motorů. (dotace 2/2)
3.
Údržba a opravy palivových soustav vznětových motorů. (dotace 2/2)
4.
Údržba a opravy palivových soustav zážehových motorů. (dotace 2/2)
5.
Údržba a opravy spojek a převodů. (dotace 2/2)
6.
Údržba a opravy el. Příslušenství motorových vozidel. (dotace 2/2)
7.
Údržba a opravy elektronických systémů motorových vozidel. (dotace 2/2)
8.
Údržba a opravy brzdových systémů motorových vozidel. (dotace 2/2)
9.Údržba a opravy podvozků,pérování a tlumičů. (dotace 2/2)
10.
Údržba a opravy řízení. (dotace 2/2)
11.Údržba a opravy rámů a karosérií. (dotace 2/2)
12.
Údržba a opravy hydraulických systémů. (dotace 2/2)
13.
Vybavení pracovišť TÚ a oprav motorových vozidel. (dotace 2/2)
14.
Ekologické aspekty údržeb a oprav motorových vozidel. (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
66 h
příprava prezentace
26 h
zpracování seminární práce
18 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná a ústní zkouška.
Zápočet bude udělen na základě min. 80% účasti na cvičeních a zpracování, přednesení a presentace referátu na zadané téma z oblasti údržeb a oprav motorových vozidel.
Zkouška písemná a ústní. V písemné části student odpovídá na 10 otázek, pro přpuštění k ústní části musí získat min. 20 bodů z 30 možných. Ústní zkouška se skládá ze dvou otázek z probírané problematiky, na každou otázku musí odpovědět min. na 70 %. Při celkovém hodnocení se přihlíží také k úrovni předneseného referátu ve cvičení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VLK, F. Diagnostika motorových vozidel. Brno: František VLK, 2006.
VLK, F. Karosérie motorových vozidel: ergonomika, biomechanika, pasivní bezpečnost, kolize, struktura, materiály. 1. vyd. 243 s. ISBN 80-238-5277-9.
VLK, F. Podvozky motorových vozidel. 3. vyd. Brno: František Vlk, 2006. 464 s. ISBN 80-239-6464-X.
VLK, F. Převody motorových vozidel. 1. vyd. Brno: František Vlk, 2006. 371 s. ISBN 80-239-6463-1.
ET ALL, A K. Autoexpert .  [online]. 2015. URL: http://www.autopress.cz/.

Doporučená:
POŠTA, J. Technologie údržby a oprav strojů. Praha: Skriptum ČZU, 1995.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: