Sylabus předmětu PMOV - Příslušenství motorových vozidel (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PMOV
Název předmětu česky:
Příslušenství motorových vozidel
Název předmětu anglicky: Vehicle Equipment and Accesories
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět seznamuje studenty se stavbou jednotlivých funkčních skupin motorových vozidel. Pozornost je zaměřena na získání znalostí obecných principů činnosti jednotlivých mechanizmů, jejich regulace a aplikace ve vozidlech.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod (dotace 2/2)
 
a.Základní pojmy z elektrotechniky
b.
Veličiny elektrické povahy ve vztahu k měřicím a regulačním členům vozidla
c.
Analogové a digitální zpracování signálů

2.
Elektrická výzbroj vozidla (dotace 2/2)
 
a.Elektroinstalace
b.
Akumulátory
c.Zdroje elektrického proudu -- dynama, alternátory
d.
Regulátory
e.
Spouštěče

3.Snímače a akční členy (dotace 2/2)
 
a.
Senzory vozidel
b.Informace a její přenos ve vozidle
c.
Sběrnicové systémy CAN-BUS, LIN

4.
Systémy přípravy směsi a zapalování zážehových motorů (dotace 2/4)
 
a.
Zapalování
b.
Systémy řízení nepřímého vstřikování
c.
Přímé vstřikování, systémy řízeného vrstvení směsi

5.
Systémy vstřikování vznětových motorů (dotace 2/4)
 
a.
Systémy EDC
b.
Common-Rail I,II, III, IV
c.
Sdružené vstřikovací systémy

6.
Zařízení ke snížení škodlivin v exhalacích (dotace 2/4)
 
a.Konvenční katalytické systémy
b.Selektivní katalytické systémy
c.
Redukce částic vznětových motorů

7.
Systémy brzdové soustavy (dotace 2/4)
 
a.Protiblokovací systémy ABS, EBS
b.Protiprokluzové systémy ASR, TCS, MSR aj.
c.
Systémy rozdělení brzdné síly EBD, EBV
d.Brzdové asistenty
e.
Systémy jízdní stability ESP, DSC
f.
Elektronická uzávěrka diferenciálu EDS
g.Elektronická regulace pohonu 4x4

8.
Odpružení vozidla (dotace 2/2)
 
a.
Elektronicky řízené odpružení, hydraulické, pneumatické
b.
Regulace světlé výšky vozu

9.
Řízení vozidel (dotace 2/2)
 
a.
Elektrohydraulické posilovače řízení
b.Systémy Steer by wire
c.
Navigační systémy

10.
Komfortní systémy, zabezpečení (dotace 2/2)
 
a.
Klimatizace
b.
Regulace rychlosti jízdy
c.
Imobilizéry, zabezpečovací zařízení, vyhledávání vozidel
d.Sledování tlaku v pneumatikách

11.Bezpečnostní zařízení vozidel (dotace 2/2)
 
a.Aktivní bezpečnostní prvky
b.
Pasivní bezpečnostní prvky, airbagy

12.
Osvětlení vozidel (dotace 2/2)
 
a.
Standardní systémy osvětlení
b.
Systémy adaptivního osvětlení
c.Pixelové světlomety

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
laboratorní práce8 h
příprava na zkoušku
30 h
příprava na průběžné hodnocení24 h
příprava na průběžný test
12 h
zpracování protokolů
18 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí pro získání zápočtu splnit účast na cvičeních, kde jsou psány krátké testy (5 testů, každý test za 10 bodů), účast je nutná z 80% s počtem bodů z testu minimálně 35. Zkouška probíhá písemně a ústně. V písemné části odpovídá student na 18 otázek z celého rozsahu přednášených témat. Pro splnění je nutné správně odpovědět na 70% otázek. Dále zkouška probíhá ústní formou výběrem tématu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŽDÁNSKÝ, B. Automobily. 4. vyd. Brno: Avid, 2005. 305 s.

Doporučená:
JAN, Z. -- ŽĎÁNSKÝ, B. -- ČUPERA, J. Automobily I Podvozky. 1. vyd. Brno: Avid spol. s r.o. Brno, 2008. 228 s. ISBN 978-80-87143-03-2.
JAN, Z. -- ŽĎÁNSKÝ, B. -- ČUPERA, J. Automobily II Převody. 1. vyd. Brno: Avid spol. s r.o., 2008. 144 s. ISBN 978-80-87143-04-9.
Kol. Understanding automotive electronics. 6. vyd. Amsterdam: Newnes, 470 s. ISBN 0-7506-7599-3.
RŮŽIČKA, A. Zapalování : řízení zážehového motoru. 1. vyd. Praha: Robert Bosch, 1999. 44 s. Technická příručka. ISBN 80-902585-5-7.
ŠTĚRBA, P. -- ČUPERA, J. Autoelektronika. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2010. 280 s. ISBN 978-80-251-2414-7.
VLK, F. Dynamika motorových vozidel: jízdní odpory, hnací charakteristika, brzdění, odpružení, řiditelnost, ovladatelnost, stabilita. 1. vyd. 434 s. ISBN 80-238-5273-6.
VLK, F. Karosérie motorových vozidel: ergonomika, biomechanika, pasivní bezpečnost, kolize, struktura, materiály. 1. vyd. 243 s. ISBN 80-238-5277-9.
VLK, F. Převodová ústrojí motorových vozidel: spojky, převodovky, rozvodovky, diferenciály, hnací hřídele, klouby. 1. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství Vlk, 2000. 312 s. ISBN 80-238-5275-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: