Sylabus předmětu PSPR - Produkční systémy přežvýkavců (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PSPR
Název předmětu česky:
Produkční systémy přežvýkavců
Název předmětu anglicky:
Ruminant production systems
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní znalosti o produkčních systémech používaných v chovech přežvýkavců. Absolvováním předmětu získají schopnost analyzovat a syntetizovat faktory ovlivňující chovatelské prostředí, welfare, mléčnou a masnou užitkovost těchto přežvýkavců.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do teorie produkčních systémů používaných v chovech jednotlivých druhů přežvýkavců (dotace 4/4)
 
a.
Teorie produkčních systémů
b.
Historický vývoj produkčních systémů
c.
Příčinné vztahy mezi jednotlivými složkami produkčních systémů

2.
Produkční systémy používané v chovu skotu (dotace 10/10)
 
a.
Produkční sytém zaměřený na souběžnou produkci mléka a jatečných zvířat
b.
Produkční systém zaměřený především na produkci mléka s doplňkovou produkcí jatečných zvířat
c.
Produkční systém zaměřený na produkci chovných a jatečných zvířat

3.
Produkční systémy používané v chovu buvolů (dotace 2/2)
 
a.
Produkční systém zaměřený především na produkci mléka s doplňkovou produkcí jatečných zvířat

4.
Produkční systémy používané v chovu bizonů (dotace 2/2)
 
a.Produkční systém zaměřený na produkci chovných a jatečných zvířat

5.Produkční systémy používané v chovu jelenovitých (dotace 4/4)
 
a.
Produkční systém zaměřený na produkci chovných a jatečných zvířat

6.Produkční systémy používané v chovu ovcí (dotace 4/4)
 
a.Produkční sytém zaměřený na produkci jatečných jehňat
b.Produkční systém zaměřený na produkci mléka s doplňkovou produkcí vlny a jatečných jehňat

7.
Produkční systémy používané v chovu koz (dotace 2/2)
 
a.
Produkční systém zaměřený na produkci mléka s doplňkovou produkcí jatečných kůzlat

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení
24 h
práce v terénu20 h
odborná exkurze
22 h
konzultace
8 h
příprava na zkoušku30 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
příprava na průběžný test
20 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na všech cvičeních minimálně 80 %.
Povinná účast na terénních cvičeních 100 %.
Odevzdání seminární práce.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná zkouška trvá 60 minut a podílí se na celkovém výsledku 50 %. Ústní zkouška trvá 30 minut a podílí se na celkovém výsledku rovněž 50 %. V obou částech je požadována úspěšnost minimálně 60 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MÁCHAL, L. -- FILIPČÍK, R. -- HOŠEK, M. -- CHLÁDEK, G. -- KUČERA, J. -- FALTA, D. -- ČECHOVÁ, M. -- HADAŠ, Z. -- SLÁDEK, L. -- KUCHTÍK, J. -- JISKROVÁ, I. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Chov zvířat I - chov hospodářských zvířat. Brno: MENDELU v Brně, 2011. 237 s. ISBN 978-80-7375-553-9.
BOUŠKA, J. a kol. Chov dojeného skotu. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 186 s. ISBN 80-86726-16-9.
ZAHRÁDKOVÁ, R. a kol. Masný skot: od A do Z. 1. vyd. Praha: Český svaz chovatelů masného skotu, 2009. 397 s. ISBN 978-80-254-4229-6.
MÁTLOVÁ, V. -- LOUČKA, R. a kol. Pastevní chov ovcí a koz. Praha: Agrospoj, 2002. 151 s. ISBN 80-86454-22-3.
HROMAS, J. -- ŘEHÁK, L. a kol. Rukověť chovu a lovu dančí zvěře. 1. vyd. Písek: Matice, 2000. 199 s. ISBN 80-86271-05-6.
SAMBRAUS, H H. Exotische Rinder : Wasserbüffel, Bison, Wisent, Zwergzebu, Yak. Stuttgart: Ulmer, 2006. 120 s. ISBN 978-3-8001-4835-6.
Bison breeder's handbook. 4. vyd. Denver: National Bison Association, 2001. 143 s.
OCHODNICKÝ, D. Moderný chov kôz. 1. vyd. Povoda: Animapress, 1993. 141 s. ISBN 80-85567-05-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: