Sylabus předmětu GESP - Genetika skotu a prasat (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
GESP
Název předmětu česky:
Genetika skotu a prasat
Název předmětu anglicky:
Genetics of Cattle and Pigs
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout studentům znalosti a intelektuální dovednosti z genetiky hospodářských zvířat. Poznat genetickou variabilitu a genetické mechanismy na úrovni molekulární genetiky až populací. Interpretovat tyto poznatky a konkrétně je využívat jako základ pro cílené šlechtění hospodářských zvířat.
 
Obsah předmětu:
1.
Genetika skotu (dotace 10/10)
 
a.
Genom skotu. Aktuální stav mezinárodních projektů: mapování a sekvenování genomů skotu.
b.Kvalitativní znaky, imunogenetika, biochemická genetika u skotu.
c.Genetika produkce a kvality masa: heritabilita, korelace, QTL a ETL, kandidátní geny asociované s produkcí a kvalitou masa.
d.Genetika reprodukce skotu: heritabilita, korelace, QTL a ETL, kandidátní geny plodnosti.

2.Genetika prasat (dotace 10/10)
 
a.Genom prasete. Aktuální stav mezinárodních projektů: mapování a sekvenování genomů prasete.
b.
Kvalitativní znaky, imunogenetika, biochemická genetika.
c.
Genetika produkce a kvality masa: heritabilita, korelace, QTL a ETL, kandidátní geny asociované s produkcí a kvalitou masa.
d.
Genetika reprodukce prasat: heritabilita, korelace, QTL a ETL, kandidátní geny plodnosti..

3.
Genetika ve šlechtění skotu a prasat. MAS a genomická selekce. (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
49 h
příprava na průběžné hodnocení
25 h
příprava na průběžný test
18 h
zpracování seminární práce
20 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Jeden písemný test během semestru (25 b.). Předmět je ukončen ústní zkouškou (25 b.).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
URBAN, T. -- VYHNÁNEK, T. Virtuální svět genetiky 1. Brno: MZLU v Brně, 2006. 138 s. CD-ROM. ISBN 80-7157-613-1.
URBAN, T. Virtuální svět genetiky 2 - principy molekulární genetiky.  [online]. 2007. URL: http://user.mendelu.cz/urban/vsg2/.
URBAN, T. Virtuální svět genetiky 3 - principy genetiky populací a kvantitativních znaků.  [online]. 2008. URL: http://user.mendelu.cz/urban/vsg3/.
GARRICK, D J. -- RUVINSKY, A. The genetics of cattle.  Wallingford. 2015. ISBN 9781780642215. URL: http://dx.doi.org/10.1079/9781780642215.0000.
ROTHSCHILD, M F. -- RUVINSKY, A. The genetics of the pig. ISBN 9781845937560. URL: http://dx.doi.org/10.1079/9781845937560.0000.

Doporučená:
EAAP (2000, 01, 02, atd.)
Konf. ISAG (2000, 02, atd.)
Materiály z konferencí:7 Světový kongres aplikované genetiky (2002)
Ověřování parentity skotu, prasat a koní., (2002): ed. Dvořák J.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: