Sylabus předmětu FYVRZ - Molekulární fyziologie živočichů (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FYVRZ
Název předmětu česky:
Molekulární fyziologie živočichů
Název předmětu anglicky:
Animal Physiology
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Aleš Pavlík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozšířit vědomosti o molekulární podstatu jednotlivých fyziologických procesů živočišného organismu. Absolvováním předmětu získá student znalosti o jednotlivých fyziologických procesech probíhajících v živočišném organismu na úrovni buněčné a molekulární, dovednosti hodnotit úroveň probíhajících biochemických procesů v jednotlivých tkáních živočišného organismu.
 
Obsah předmětu:
1.
Transport látek přes epiteliální bariéry (dotace 6/6)
2.
Molekulární základy fyziologie růstu (dotace 6/6)
3.
Molekulární neurofyziologie (dotace 4/4)
4.Reprodukční endokrinologie (dotace 6/4)
5.
Molekulární podstata cirkadianních rytmů (dotace 4/4)
6.Molekulární podstata svalové kontrakce (dotace 2/2)
7.
Test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
příprava na zkoušku
84 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro absolvování zkoušky je nutné: povinná účast na všech cvičeních cvičení, zpracování protokolů jednotlivých praktických úloh, 30ti minutový zápočtový test - min. 70% správných odpovědí.
V případě splnění těchto podmínek následuje písemná a ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Barrett K.E., Donowitz M. Gastrointestinal transport – Molecular physiology. Academic Press. 2001. 543 s.
Gerencser G.A. Epithelial transport physiology. Humana Press. 2010. 488 s.
Hammond C. Cellular and molecular neurophysiology. 3rd edition. Academic Press. 2004. 406 s.
Chedrese P.J. Reproductive endocrinology, a molecular approach. Springer Science. 2009.361 s.
Loughna P.T., Pell J.M. Molecular physiology of Growth. Cambridge University Press. 1996. 170 s.
Sehnal A. Molecular biology of circadian rhythms. Wiley-Liss. 2004. 283 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-ZB Živočišné biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: