Sylabus předmětu PSHZ1 - Produkční systémy hospodářských zvířat 1 (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PSHZ1
Název předmětu česky: Produkční systémy hospodářských zvířat 1
Název předmětu anglicky: Production Systems in Animal Production 1
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: Ing. Daniel Falta, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (garant, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámení studentů se základními teoretickými principy produkčních systémů používaných v chovu hospodářských zvířat. Tyto principy budou použity při řešení praktických problémů, k nimž dochází v chovech skotu, prasat, drůbeže, ovcí a koz.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do teorie produkčních systémů používaných v chovech jednotlivých druhů hospodářských zvířat (dotace 4/4)
 
a.
Teorie produkčních systémů
b.
Historický vývoj produkčních systémů
c.Příčinné vztahy mezi jednotlivými složkami produkčních systémů

2.Produkční systémy používané v chovu skotu (dotace 10/10)
 
a.
Produkční sytém zaměřený na souběžnou produkci mléka a jatečných zvířat
b.Produkční systém zaměřený především na produkci mléka s doplňkovou produkcí jatečných zvířat
c.
Produkční systém zaměřený na produkci chovných a jatečných zvířat

3.
Produkční systémy používané v chovu prasat (dotace 4/4)
 
a.
Produkční sytém zaměřený na produkci jatečných zvířat
b.
Produkční systém zaměřený na produkci chovných zvířat

4.
Produkční systémy používané v chovu drůbeže (kura) (dotace 4/4)
 
a.
Produkční sytém zaměřený na produkci konzumních vajec
b.
Pprodukční systém zaměřený na produkci brojlerů

5.
Produkční systémy používané v chovu ovcí (dotace 4/4)
 
a.
Produkční sytém zaměřený na produkci jatečných jehňat
b.
Produkční systém zaměřený na produkci mléka s doplňkovou produkcí vlny a jatečných jehňat

6.Produkční systémy používané v chovu koz (dotace 2/2)
 
a.
Produkční systém zaměřený na produkci mléka s doplňkovou produkcí jatečných kůzlat

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
práce v terénu
20 h
odborná exkurze
22 h
konzultace
8 h
příprava na zkoušku30 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test
20 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na všech cvičeních minimálně 80 %.
Povinná účast na terénních cvičeních 100 %.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná zkouška trvá 60 minut a podílí se na celkovém výsledku 50 %. Ústní zkouška trvá 30 minut a podílí se na celkovém výsledku rovněž 50 %. V obou částech je požadována úspěšnost minimálně 60 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MÁCHAL, L. -- FILIPČÍK, R. -- HOŠEK, M. -- CHLÁDEK, G. -- KUČERA, J. -- FALTA, D. -- ČECHOVÁ, M. -- HADAŠ, Z. -- SLÁDEK, L. -- KUCHTÍK, J. -- JISKROVÁ, I. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Chov zvířat I - chov hospodářských zvířat. Brno: MENDELU v Brně, 2011. 237 s. ISBN 978-80-7375-553-9.
PULKRÁBEK, J. Chov prasat. Praha: Profi Press, s.r.o., 2005. 160 s. ISBN 80-86726-11-8.
BOUŠKA, J. a kol. Chov dojeného skotu. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 186 s. ISBN 80-86726-16-9.
ZAHRÁDKOVÁ, R. a kol. Masný skot: od A do Z. 1. vyd. Praha: Český svaz chovatelů masného skotu, 2009. 397 s. ISBN 978-80-254-4229-6.
GAJDOŠÍK, M. -- POLÁCH, A. Chov oviec. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1984. 355 s. Živočíšna výroba.
TŮMOVÁ, E. Základy chovu hrabavé drůbeže. 2. vyd. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2004. 35 s. ISBN 80-7271-150-4.
OCHODNICKÝ, D. Moderný chov kôz. 1. vyd. Povoda: Animapress, 1993. 141 s. ISBN 80-85567-05-9.

Doporučená:
POND, W G. Introduction to Animal Science. New York: John Wiley & Sons, 1999. 687 s. ISBN 0-471-17094-1.
GREGORY, N G. -- GRANDIN, T. Animal welfare and meat production. 2. vyd. Wallingford, Oxfordshire, UK: CABI, 299 s. ISBN 978-1-84593-215-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-ZOO-KRM Krmivářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: