Sylabus předmětu AGRTSP - Agroturistika speciální (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: AGRTSP
Název předmětu česky:
Agroturistika speciální
Název předmětu anglicky:
Special Agrotourism
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Vladimír Mikule, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Vladimír Mikule, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Helena Pluháčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (přednášející)
Prerekvizity: Agroturistika
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-Rozvinout znalosti z předmětu Agroturistika, získání informací o možnostech rozvoje agroturistiky a nabídky služeb na českém venkově a prakticky se s tímto seznámit. Studenti získají znalosti o možnostech zviditelnění regionů, podpoře a využití atraktivit cestovního ruchu, které budou moci využít při vlastním podnikání v této oblasti nebo např. při práci v obecním zastupitelstvu.
 
Obsah předmětu:
1.
Člověk a krajina - zvyky a tradice (dotace 6/4)
 
a.
Člověk a krajina - krajina a její proměny, historie turismu a agroturismu, český fenomén -- chataření a zahrádkaření
b.Zvyky a tradice na venkově a jejich využití ve venkovském cestovním ruchu -- tradiční řemesla, skanzeny, archeoskanzeny, slavnosti, jarmarky, legislativa, organizování akcí
c.
Folklór a folklorní slavnosti -- důležitý fenomén venkovského cestovního ruchu - seznámení s kroji, národopisnými oblastmi, folklorními slavnostmi, hody a jejich využitím při provozování agroturistických služeb na venkově

2.
Agroturistika speciální (dotace 18/8)
 
a.
Vinařství a agroturistika -- vinařské stezky, vinařské oblasti, produkce a dělení vín, jak poznat kvalitní víno, degustace, etika, vinobraní, legislativa
b.
Využití zooterapie v agroturistice - rozdělení zooterapie, hiporehabilitace - definice, rozdělení, klienti, zásady bezpečnosti práce, výběr zvířete, canisterapie- metodika, výběr psa, zkoušky, klienti, další typy zooterapií a jejich bližší specifikace
c.
Formy relaxace v agroturistice -- formy cvičení, fitness, wellness, pomůcky, zásady při cvičení, základy zdravovědy -- první pomoc, pěší turistika, cykloturistika, vodácká turistika -- historie, značení stezek, KČT, mapy, cyklostezky a jejich značení, typy kol, vybavení, údržba, půjčování kol hostům, vybavení, druhy lodí, servis, půjčování vodáckého vybavení, pojištění
d.
Turistika na koni -- značení jezdeckých stezek, specifika cestování s koněm, bezpečnost a pravidla pohybu
e.
Rybaření -- rybník jako součást agroturistického zařízení, povolenky, revíry, vlastní produkce ryb pro hosty, sportovní a rekreační rybolov
f.
Lovecká turistika -- les jako součást agroturistické farmy, legislativa, vlastnictví honitby, myslivost, péče o zvěř a lesní porosty
g.Provozování agroturistiky v oblastech ze zvláštní územní ochranou -- CHKO, NP, zonace chráněných území, ekoturistika, pořádání akcí s odborným průvodcem, birdwatching

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
12 h
odborná exkurze
10 h
konzultace10 h
veřejná prezentace (ústní)3 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava prezentace
12 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
5 h
zpracování seminární práce
12 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Před zkouškou je nutné mít splněnou účast na blokovém cvičení, odevzdaný protokol z výjezdu, odprezentovanou a obhájenou seminární práci. Zkouška. Písemný test ve formě otázek a krátkých odpovědí. Min. úspěšnost 60%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
POUROVÁ, M. Agroturistika. 1. vyd. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta ve vydavatelství Credit, 123 s. ISBN 80-213-0965-2.
Hipoterapie: léčba pomocí koně. Ostrava: Montanex, 2005. 293 s. ISBN 80-7225-190-2.
HOLLÝ, K. Jezdecká turistika. Ostrava: Montanex, 2003. 109 s. ISBN 80-7225-104-Xx.
Pes lékařem lidské duše aneb canisterapie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 160 s. ISBN 80-7169-789-3.
Kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, 2007. 335 s. ISBN 978-80-7322-109-6.

Doporučená:
MCCOOL, S F. -- MOISEY, R N. Tourism, recreation, and sustainability : linking culture and the environment. Wallingford: CABI Publishing, 2001. 355 s. ISBN 0-85199-505-5.
GETZ, D. -- CARLSEN, J. -- MORRISON, A. The family business in tourism and hospitality. Wallingford: CABI Publishing, 2003. 214 s. ISBN 0-85199-808-9.
FONT, X. -- BUCKLEY, R. Tourism ecolabelling : certification and promotion of sustainable management. Wallingford: CABI Publishing, 2001. 359 s. ISBN 0-85199-506-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: