Sylabus předmětu PSHZ - Produkční systémy hospodářských zvířat (AF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PSHZ
Název předmětu česky:
Produkční systémy hospodářských zvířat
Název předmětu anglicky:
Production Systems in Animal Production
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Náplní předmětu je seznámení studentů se základními teoretickými principy produkčních systémů používaných v chovu hospodářských zvířat. Tyto principy budou použity při řešení praktických problémů, k nimž dochází v chovech skotu, prasat, drůbeže, ovcí a koz.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do teorie produkčních systémů používaných v chovech jednotlivých druhů hospodářských zvířat (dotace 4/4)
 
a.Teorie produkčních systémů
b.
Historický vývoj produkčních systémů
c.
Příčinné vztahy mezi jednotlivými složkami produkčních systémů

2.Produkční systémy používané v chovu skotu (dotace 10/10)
 
a.
Produkční sytém zaměřený na souběžnou produkci mléka a jatečných zvířat
b.Produkční systém zaměřený především na produkci mléka s doplňkovou produkcí jatečných zvířat
c.
Produkční systém zaměřený na produkci chovných a jatečných zvířat

3.
Produkční systémy používané v chovu prasat (dotace 4/4)
 
a.Produkční sytém zaměřený na produkci jatečných zvířat
b.
Produkční systém zaměřený na produkci chovných zvířat

4.
Produkční systémy používané v chovu drůbeže (kura) (dotace 4/4)
 
a.
Produkční sytém zaměřený na produkci konzumních vajec
b.Produkční systém zaměřený na produkci brojlerů

5.
Produkční systémy používané v chovu ovcí (dotace 4/4)
 
a.Produkční sytém zaměřený na produkci jatečných jehňat
b.Produkční systém zaměřený na produkci mléka s doplňkovou produkcí vlny a jatečných jehňat

6.
Produkční systémy používané v chovu koz (dotace 2/2)
 
a.
Produkční systém zaměřený na produkci mléka s doplňkovou produkcí jatečných kůzlat

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení28 h
práce v terénu
12 h
odborná exkurze
12 h
konzultace
6 h
příprava na zkoušku42 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test
20 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na všech cvičeních minimálně 80 %.
Povinná účast na terénních cvičeních 100 %.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná zkouška trvá 60 minut a podílí se na celkovém výsledku 50 %. Ústní zkouška trvá 30 minut a podílí se na celkovém výsledku rovněž 50 %. V obou částech je požadována úspěšnost minimálně 60 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MÁCHAL, L. -- FILIPČÍK, R. -- HOŠEK, M. -- CHLÁDEK, G. -- KUČERA, J. -- FALTA, D. -- ČECHOVÁ, M. -- HADAŠ, Z. -- SLÁDEK, L. -- KUCHTÍK, J. -- JISKROVÁ, I. -- LICHOVNÍKOVÁ, M. Chov zvířat I - chov hospodářských zvířat. Brno: MENDELU v Brně, 2011. 237 s. ISBN 978-80-7375-553-9.
BOUŠKA, J. a kol. Chov dojeného skotu. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 186 s. ISBN 80-86726-16-9.
PULKRÁBEK, J. Chov prasat. Praha: Profi Press, s.r.o., 2005. 160 s. ISBN 80-86726-11-8.
TULÁČEK, F. Chov hrabavé drůbeže. 1. vyd. Praha: Brázda, 2002. 160 s. ISBN 80-209-0309-7.
OCHODNICKÝ, D. Ovce, kozy a prasata. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2003. 104 s. ISBN 80-07-11219-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ASE-GA General Agriculture in English, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 5. 2020.

Typ výstupu: